Kamervraag 2022Z11291

Een klokkenluidersmelding bij de publieke omroep

Ingediend 7 juni 2022
Indieners Caroline van der Plas (BBB), Pieter Omtzigt (Lid Omtzigt)
Onderwerpen cultuur en recreatie media
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z11291.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de gang van zaken rond een klokkenluider bij de publieke omroep?1
 • Vraag 2
  Bent u bekend met de Wet Huis voor klokkenluiders?2
 • Vraag 3
  Was hier sprake van een klokkenluidersmelding en heeft de Minister de verwachting gewekt dat het als een klokkenluidersmelding behandeld zou worden?
 • Vraag 4
  Kunt u de procedure, die van toepassing was op deze melding (van het ministerie of van de publieke omroep) aan de Kamer doen toekomen?
 • Vraag 5
  Kunt u met een tijdlijn aangeven hoe deze klokkenluidersmelding is behandeld en daarin in elke stap aangeven of de procedure gevolgd is?
 • Vraag 6
  Is de persoon bij wie de klokkenluider gevraagd werd het verhaal te vertellen een functionaris als bedoeld in artikel 2. Lid 2c van de Wet Huis voor klokkenluiders?
 • Vraag 7
  Had de functionaris, die het verhaal aanhoorde, zich niet beter ofwel van te voren ofwel tijdens het gesprek moeten verschonen en naar een andere persoon moeten verwijzen?
 • Vraag 8
  Is het mogelijk om de inhoud van de melding alsnog op te pakken?
 • Vraag 9
  Welke rechten heeft de klokkenluider, indien zijn melding niet volgens de procedure behandeld is en zijn klacht niet vertrouwelijk behandeld is?
 • Vraag 10
  Kunt u aangeven hoeveel klokkenluidersmeldingen bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en bij de publieke omroep zijn gedaan in de afgelopen twee jaar en hoe de meldingen zijn opgepakt?
 • Vraag 11
  Kunt u deze vragen één voor éen en binnen drie weken beantwoorden? En het liefst zo dat de uitkomst van de vragen betrokken kan worden bij de verdere behandeling van het voorliggende wetsvoorstel en de ingediende initiatiefnota over klokkenluiders?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z11291
Volledige titel: Een klokkenluidersmelding bij de publieke omroep