Kamervraag 2022Z10170

Fraude met compensatieregeling toeslagenaffaire

Ingediend 23 mei 2022
Indiener Olaf Ephraim (FVD)
Onderwerpen belasting economie financiën organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z10170.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Compensatie toeslagenaffaire: alleen ingreep bij «evident misbruik»» van De Telegraaf?1
 • Vraag 2
  Is er zicht op de omvang van het oneigenlijke gebruik van het geld? Zo ja, wat is de omvang? Zo nee, wanneer is hier wel zicht op?
 • Vraag 3
  Waarom wordt er weinig actie ondernomen tegen mensen die misbruik maken van de compensatieregeling?
 • Vraag 4
  Wat is er aan acties ondernomen sinds de brief van eind januari 2022 van de Staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane, waarin zij al haar zorgen uitte over mogelijke fraude met compensatiegeld?2
 • Vraag 5
  Bent u bereid om geld wat overduidelijk onterecht is uitgekeerd te allen tijde terug te vorderen? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z10170
Volledige titel: Fraude met compensatieregeling toeslagenaffaire