Kamervraag 2022Z10050

Het bericht ‘Private opleider NCOI verstrekt niet-erkende masterdiploma’s’

Ingediend 20 mei 2022
Indiener Harry van der Molen (CDA)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z10050.html
 • Vraag 1
  Wat vindt u ervan dat NCOI (Nederlands Commercieel Opleidingsinstituut) zo’n 500 studenten onterecht een masterdiploma heeft verstrekt?1
 • Vraag 2
  Welk gedeelte van de onduidelijke voorlichting heeft het NCOI naar aanleiding van het oordeel van de Inspectie van het Onderwijs aangepast? Volgens welke onderdelen voldoet de online informatie nog steeds niet aan de wet volgens de Inspectie?
 • Vraag 3
  Welke termen zijn niet wettelijk beschermd en zorgen voor een «grijs gebied»?
 • Vraag 4
  Welke maatregelen kunt u en/of de Inspectie nemen bij het onterecht verstrekken van diploma’s? Welke overtredingen in welke mate zijn nodig voordat deze maatregelen worden genomen?
 • Vraag 5
  Hoeveel studenten zijn er getroffen? Moeten er nog correcties worden doorgevoerd? Zo ja, welke? Is er sprake van geleden schade? Maken voormalige studenten daar aanspraak op en welke procedures staan hun ter beschikking?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z10050
Volledige titel: Het bericht ‘Private opleider NCOI verstrekt niet-erkende masterdiploma’s’