Kamervraag 2022Z09459

De 75th World Health Assembly van 22 tot 28 mei 2022

Ingediend 16 mei 2022
Indiener Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z09459.html
1. United Nations Foundation, mei 2022, «Sustaining and Ensuring WHO’s Future» (UNF_Sustaining-and-Ensuring-WHOs-Future_5.11.22.pdf)
2. World Health Organization, 12 april 2022, «Strengthening WHO preparedness for and response to health emergencies» (Strengthening WHO preparedness for and response to health emergencies – Proposal for amendments to the International Health Regulations (2005))
3. World Health Organization, 12 april 2022, «Strengthening WHO preparedness for and response to health emergencies» (Strengthening WHO preparedness for and response to health emergencies – Proposal for amendments to the International Health Regulations (2005))
4. If the Director-General determines and the State Party are in agreement regarding this determination that the event constitutes a public health emergency of international concern, the Director-General shall, in accordance with the procedure set forth in Article 49 seek the views of the Committee established under Article 48 (hereinafter the «Emergency Committee») on appropriate temporary recommendations.
 • Vraag 1
  Welke kabinetsleden zijn aanwezig bij de 75ste World Health Assembly (WHA)? Bij welke agendapunten levert Nederland een actieve inbreng? Kunt u deze inbrengen vooraf met de Kamer delen?
 • Vraag 2
  Is het juist dat tijdens de 75ste WHA gesproken wordt over het verhogen van de bijdragen van de aangesloten landen? Hoeveel gaat de bijdrage van Nederland omhoog als dit voorstel wordt aangenomen? Wat is het kabinetsstandpunt over het verhogen van onze bijdrage? Heeft Nederland vetorecht over het verhogen van onze bijdrage? Hoe wordt een eventuele verhoging gefinancierd?1
 • Vraag 3
  Kunt u alle amendementen op deInternational Health Regulations(IHR, 2005) met spoed naar de Kamer sturen?2
 • Vraag 4
  Is het juist dat de IHR 2005 juridisch bindend is voor de landen aangesloten bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)? Klopt het dat eventuele wijzigingen die worden aangenomen tijdens de 75ste WHA voor Nederland juridisch bindend zijn?
 • Vraag 5
  Kunt u aangeven hoe het parlement betrokken is geweest bij de voorbereidingen van het kabinet op de 75ste WHA? Bent u van mening dat het parlement goed geïnformeerd is over wat er allemaal besloten gaat worden en de kabinetsstandpunten daarover, gegeven het feit dat de WHA het besluitvormend orgaan is van de WHO en de IHR 2005 juridisch bindend is?
 • Vraag 6
  Kunt u een toelichting geven op het voorstel van de Verenigde Staten tot het oprichten van een «Nalevingscommitee» (Compliance Committee)? Is het juist dat zo’n Nalevingscommitee toezichthouder wordt of Nederland (en andere landen) de IHR 2005 naleeft? Wat houdt dat precies in de praktijk in? Wat is het kabinetsstandpunt op dit voorstel?3
 • Vraag 7
  Kunt u een toelichting geven op het voorstel van de Verenigde Staten om het tweede lid van artikel 12 van de IHR 2005 te wijzigen?4Klopt het dat met deze wijziging de WHO eenzijdig kan besluiten of er sprake is van een noodsituatie? Kan de WHO straks de noodsituatie uitroepen over Nederland? Wat is uw standpunt daarover?
 • Vraag 8
  Kunt u een toelichting geven op het voorstel van de Verenigde Staten om een zesde lid toe te voegen aan artikel 12 van de IHR 2005? Klopt het dat met deze toevoeging een lokale uitbraak door de WHO (eenzijdig) kan worden uitgeroepen tot een «noodsituatie van internationaal belang»? Kan het betreffende land vervolgens alleen maar een verzoek indienen om die noodsituatie te beëindigen?
 • Vraag 9
  Hoe verhouden deze twee voorgestelde wijzigingen van artikel 12 zich tot onze parlementaire democratie? Worden parlement en kabinet op een zijspoor gezet indien de WHO besluit dat een uitbraak in Nederland internationale proporties heeft?
 • Vraag 10
  Wilt u de garantie geven niet akkoord te gaan met het amendement van de Verenigde Staten? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 11
  Bent u bereid deze vragen per omgaande te beantwoorden, in verband met het feit dat de 75ste WHA op 22 mei 2022 van start gaat?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z09459
Volledige titel: De 75th World Health Assembly van 22 tot 28 mei 2022