Kamervraag 2022Z08751

Het niet nakomen van afspraken

Ingediend 4 mei 2022
Indiener Wybren van Haga (Groep Van Haga)
Onderwerpen huisvesting organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z08751.html
  • Vraag 1
    Bent u bekend met het bericht «Staatssecretaris Vijlbrief en SNN maken belofte niet waar. Gedupeerden bevingsgebied Groningen moeten langer wachten op duidelijkheid over de 10.000 euro-subsidie»1?
  • Vraag 2
    Waarom laat u duizenden Groningers in het bevingsgebied in de kou staan door uw belofte om voor 1 mei te leveren met de 10.000 euro-subsidie voor woningverbetering niet na te komen? Graag een gedetailleerd antwoord
  • Vraag 3
    Kunt u garanderen dat de 10.000 euro-subsidie voor het zomerreces wordt uitgekeerd aan de Groningers die daar recht op hebben?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z08751
Volledige titel: Het niet nakomen van afspraken