Kamervraag 2022Z03440

De proportionaliteitstoets inzake de coronatoegangsbewijzen.

Ingediend 23 februari 2022
Beantwoord 14 maart 2022 (na 19 dagen)
Indiener Fleur Agema (PVV)
Beantwoord door Kuipers
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z03440.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-2055.html
  • Vraag 1
    Bent u bekend met uw antwoord op vraag 127 uit de lijst van vragen en antwoorden over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs?1

    Ja.

  • Vraag 2
    Kunt u de genoemde proportionaliteitstoets naar de Kamer sturen? Zo nee, waarom niet?

    De proportionaliteitstoets is in de toelichting bij de aanpassingen van de Tijdelijke regeling maatregelen opgenomen2 en dus reeds naar de Kamer gestuurd. Dit is conform artikel 58b lid 2 van de Wet publieke gezondheid, waarin nadere eisen worden gesteld aan de inzet van de tijdelijke bevoegdheden voor de bestrijding van de covid-19 epidemie.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z03440
Volledige titel: De proportionaliteitstoets inzake de coronatoegangsbewijzen.
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-2055
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Agema over de proportionaliteitstoets inzake de coronatoegangsbewijzen