Kamervraag 2022Z00335

Het bericht 'In achterkamertje van beautysalon verdienen ze aan leed van toeslagenouders: ‘Schandalig’'

Ingediend 12 januari 2022
Indiener Mariëlle Paul (VVD)
Onderwerpen belasting burgerlijk recht financiën recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z00335.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van bovenstaand bericht?1
 • Vraag 2
  Kunt u een algemene reflectie geven op het bovenstaande bericht?
 • Vraag 3
  Hoe kan het dat dit soort constructies met tussenpersonen kunnen bestaan? Wat gaat u hiertegen doen?
 • Vraag 4
  Bent u het met de leden van de VVD-fractie eens dat het bestaan van deze constructies volstrekt onacceptabel is?
 • Vraag 5
  Op welke wijze gaat u ervoor zorgen dat dit soort aanvragen worden gesignaleerd bij de toetsing?
 • Vraag 6
  Welke stappen gaat u ondernemen om de groep gedupeerden waarom het hier gaat te informeren over de bestaande hulp en middelen bij het aanvragen van compensatie, zodat zij dit soort constructies kunnen vermijden?
 • Vraag 7
  Hoe wordt omgegaan met de genoemde taalbarrière die oorzaak kan zijn dat gedupeerden zich tot dit soort tussenpersonen wenden?
 • Vraag 8
  Wat gaat u doen om de mensen in beeld te krijgen die onterecht door dit soort constructies worden gelokt?
 • Vraag 9
  Heeft u een beeld of door dit soort constructies daadwerkelijk geld bij mensen terecht komt die feitelijk niet gedupeerd zijn? Zo ja, over hoeveel geld gaat het dan?
 • Vraag 10
  Kunt u de vragen afzonderlijk beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z00335
Volledige titel: Het bericht 'In achterkamertje van beautysalon verdienen ze aan leed van toeslagenouders: ‘Schandalig’'