Kamervraag 2022Z00327

Het ‘Known Traveller Digital Identity’ (KDTI) van het World Economic Forum (WEF)

Ingediend 12 januari 2022
Beantwoord 24 februari 2022 (na 43 dagen)
Indiener Pepijn van Houwelingen (FVD)
Beantwoord door Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD), Alexandra van Huffelen (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen economie internationaal organisatie en beleid reizen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z00327.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-1855.html
1. World Economic Forum, oktober 2021 WEF_Accelerating_the_Transition_to_Digital_Credentials_for_Travel_KTDI_Playbook_202pdf (weforum.org)
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de «white paper» van het World Economic Forum (WEF) waarin door het WEF het «Known Traveller Digital Identity» (KDTI) concept wordt uitgewerkt?1

  Ja, daar ben ik mee bekend.

 • Vraag 2
  Is het correct, zoals vermeld staat op pagina 12 van dit document, dat «de Nederlandse regering» een «KDTI pilot partner» is van het WEF?

  In januari 2018 is Nederland benaderd door de Canadese overheid en het World Economic Forum (WEF) om deel te nemen aan een proefproject om het Known Traveller Digital Identity (KTDI) concept in de praktijk te toetsen. Het doel van het KTDI-concept is het vergemakkelijken van het gehele reisproces voor de reiziger; van vertrek uit het land van verblijf tot en met aankomst in het land van bestemming. De kern van het idee is dat een burger zich op basis van vrijwilligheid, op digitale wijze, op een manier die betrouwbaar en door de overheid gevalideerd is, met behulp van biometrische gegevens kan identificeren en de grens kan passeren.
  Voor de uitvoering van het project is een publiek-privaat consortium ingericht, bestaande uit het WEF, Canadese overheid, Nederlandse overheid, Air Canada, Toronto Pearson International Airport, Aéroports de Montréal, KLM Royal Dutch Airlines, Schiphol Nederland B.V, Accenture en Vision-box. Het projectmanagement aan Nederlandse zijde is belegd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
  Op 26 juni 2019 hebben de betrokken partijen een intentieverklaring ondertekend waarin zij aangeven zich in te zetten voor de uitvoering van de pilot. Voor Nederland is deze verklaring, met mandaat van de Staatssecretaris van JenV, ondertekend door de Nederlandse ambassadeur in Canada.
  Overeenkomstig de planning had de pilot eind 2020 moeten starten met een technische en operationele test door een besloten doelgroep bestaande uit medewerkers van de betrokken partijen. Als gevolg van de uitbraak van Covid-19 is het aantal reizigers wereldwijd echter sterk afgenomen en zijn de prioriteiten op het gebied van innovaties in grensmanagement veranderd, de implementatie van het Europese Entry Exit Systeem geniet momenteel de hoogste prioriteit. De planning van de pilot heeft hierdoor vertraging opgelopen en Canada en Nederland heroverwegen of zij de implementatie van de pilot nog willen continueren en in welke vorm eventueel. Op dit moment is het derhalve zeer onzeker of deze pilot nog geïmplementeerd zal worden.

 • Vraag 3
  Kunt u ons alle documenten (e-mails, notulen, rapporten, vergaderstukken, et cetera) sturen waarin de Nederlandse regering als «KDTI pilot partner» wordt genoemd, handelt of betrokken is?

  Dit verzoek is omvangrijk en kost tijd. Ik streef ernaar u deze documenten voor de zomer te doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z00327
Volledige titel: Het ‘Known Traveller Digital Identity’ (KDTI) van het World Economic Forum (WEF)
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-1855
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid van Houwelingen over Known Traveller Digital Identity (KTDI) van het World Economic Forum (WEF) van 12 januari 2022