Kamervraag 2022Z00327

Het ‘Known Traveller Digital Identity’ (KDTI) van het World Economic Forum (WEF)

Ingediend 12 januari 2022
Indiener Pepijn van Houwelingen (FVD)
Onderwerpen economie internationaal organisatie en beleid reizen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z00327.html
1. World Economic Forum, oktober 2021 WEF_Accelerating_the_Transition_to_Digital_Credentials_for_Travel_KTDI_Playbook_202pdf (weforum.org)
  • Vraag 1
    Bent u bekend met de «white paper» van het World Economic Forum (WEF) waarin door het WEF het «Known Traveller Digital Identity» (KDTI) concept wordt uitgewerkt?1
  • Vraag 2
    Is het correct, zoals vermeld staat op pagina 12 van dit document, dat «de Nederlandse regering» een «KDTI pilot partner» is van het WEF?
  • Vraag 3
    Kunt u ons alle documenten (e-mails, notulen, rapporten, vergaderstukken, et cetera) sturen waarin de Nederlandse regering als «KDTI pilot partner» wordt genoemd, handelt of betrokken is?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z00327
Volledige titel: Het ‘Known Traveller Digital Identity’ (KDTI) van het World Economic Forum (WEF)