Kamervraag 2022Z00257

De 10.000 euro subsidie voor verbetering/verduurzaming van woningen in het gaswinningsgebied.

Ingediend 11 januari 2022
Indieners Sandra Beckerman (SP), Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen huisvesting organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z00257.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de stormloop op de 10.000 euro subsidie voor verduurzaming/verbetering van woningen in het gaswinningsgebied? Wat is daarop uw reactie?1
 • Vraag 2
  Waarom heeft u er bewust voor gekozen om niet te zorgen voor voldoende budget?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het uitermate pijnlijk is dat in dezelfde week waarin het kabinet aankondigt dat de gaswinning mogelijk verdubbeld wordt Groningers moeten concurreren om geld?
 • Vraag 4
  Schaamt u zich niet dat mensen uren buiten in de rij moeten staan om niet buiten de boot te vallen?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat deze gang van zaken zeer onrechtvaardig is en bijdraagt aan een toename van ongelijkheid? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat het vertrouwen in de overheid hiermee nog verder wordt beschadigd?
 • Vraag 7
  Bent u bereid alsnog te zorgen voor voldoende budget? Zo ja, per wanneer en hoe? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  In uw beantwoording op eerdere kamervragen, waarin we de manier waarop u Groningers laat concurreren om geld hekelden, gaf u aan onze typering «wedstrijdje» niet te herkennen. Hoe staat die uitspraak in verhouding tot de stormloop?2
 • Vraag 9
  Klopt het dat de regeling geldt voor particuliere eigenaren met een gebouw in de postcodes waar de waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) geldt, aangevuld met de postcodes 9679, 9681 en 9682 in de gemeente Oldambt? Hoeveel woningen met toegewezen mijnbouwschade zijn er, maar vallen buiten deze regeling? Wat is daarop uw reactie?
 • Vraag 10
  Kan het samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voldoende rekening houden met mensen die minder mobiel zijn, die geen vervoer naar gemeente hebben en/of geen computer hebben? Hoeveel extra mensen hebben zij ingezet? Wat zijn de kosten van deze extra inzet en de inzet van een extern callcenter? Waaruit worden die kosten betaald?
 • Vraag 11
  Was de technische voorbereiding bij SNN op orde? Hoe kan het dat, ondanks de inzet van veel extra mensen en voorbereidingen, de site al snel overbelast raakte? Hoe kan het continu verspringen van een plaats in de wachtrij verklaard worden? Hoe kan het dat mensen ingelogd waren, maar uit het systeem werden gegooid?
 • Vraag 12
  Welke gemeenten boden inwoners de mogelijkheid de aanvraag ook op papier in het gemeentehuis in te dienen? Welke gemeenten niet? Wat is daarop uw reactie?
 • Vraag 13
  Bent u het met onze fracties eens dat, na het verdienen van ruim 400 miljard euro aan de gaswinning in Groningen, het een schoffering is dat deze tombola plaatsvindt?
 • Vraag 14
  Hoe verhoudt deze gang van zaken zich tot de titel van het regeerakkoord «Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst»?
 • Vraag 15
  Kunt u deze vragen per ommegaande beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z00257
Volledige titel: De 10.000 euro subsidie voor verbetering/verduurzaming van woningen in het gaswinningsgebied.