Kamervraag 2022Z00232

Het bericht 'Sportsector verbaasd: aanstaand minister Ernst Kuipers houdt interne fitnessclub in ziekenhuis open'

Ingediend 10 januari 2022
Beantwoord 21 januari 2022 (na 11 dagen)
Indieners Maarten Hijink , Michiel van Nispen
Beantwoord door Kuipers
Onderwerpen cultuur en recreatie gezondheidsrisico's sport zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2022Z00232.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-1420.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de reactie vanuit de sportsector op het openhouden van de fitnessclub in het Erasmus MC?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Herkent u zich in de stellingname van de medewerker van het fitnesscentrum in het Erasmus MC dat «het ziekenhuis het belangrijk vindt om het eigen personeel fit te houden»? Deelt u de mening dat dit feitelijk voor alle Nederlanders geldt?

  Sport en bewegen is heel belangrijk om fit te blijven of te worden. Dat geldt voor iedereen.

 • Vraag 3
  Bent u het eens met de woordvoerder van het Erasmus MC dat «sport het personeel fit houdt en het ze een uitlaatklep geeft?» Zou dit niet een reden moeten zijn om het sporten in de binnen- en buitenlucht zo snel mogelijk weer toe te staan, eventueel met voorwaarden als het gaat om aantallen deelnemers en goede ventilatie?

  Het kabinet onderstreept het belang van sport en bewegen voor de mentale en fysieke gezondheid. Daarom heeft het uitgesproken dat sport een hoge prioriteit heeft. Tegelijkertijd moet dit wel veilig georganiseerd kunnen worden en passen binnen de epidemiologische situatie. Daarom heeft het kabinet vrijdag 14 januari jl. besloten om sportbeoefening binnen en buiten weer toe te staan zonder tijdsrestricties en voor alle leeftijdsgroepen. Ook in de openbare ruimte mogen mensen weer sporten, zonder maximum van aantal mensen bij elkaar.

 • Vraag 4
  Waarom heeft het kabinet niet, conform het Outbreak Management Team (OMT)-advies van 3 januari jl., binnen- en buitensporten voor kinderen en jongeren tot achttien jaar mogelijk gemaakt? Zou dit – in lijn met het grote belang dat bijvoorbeeld ook door het Erasmus MC wordt toegekend aan lichaamsbeweging – niet heel verstandig zijn voor deze groep?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Kunt u deze vragen beantwoorden voorafgaand aan de persconferentie van 14 januari aanstaande?

  Dat is helaas niet gelukt.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2022Z00232
Volledige titel: Het bericht 'Sportsector verbaasd: aanstaand minister Ernst Kuipers houdt interne fitnessclub in ziekenhuis open'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-1420
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Hijink en Van Nispen over het bericht 'Sportsector verbaasd: aanstaand Minister Ernst Kuipers houdt interne fitnessclub in ziekenhuis open'