Kamervraag 2021Z19099

De internationale onderhandelingen over het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden

Ingediend 1 november 2021
Beantwoord 15 november 2021 (na 14 dagen)
Indiener Salima Belhaj (D66)
Beantwoord door Knapen (CDA)
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z19099.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-702.html
 • Vraag 1
  Herinnert u zich de antwoorden op eerdere vragen over explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven wanneer de volgende onderhandelingsronde voor een politieke verklaring over het gebruik van explosieve wapens in bevolkte gebieden gepland staat?

  Ierland bekijkt momenteel de mogelijkheden om de volgende onderhandelingsronde eind januari of begin februari te laten plaatsvinden.

 • Vraag 3
  Kunt u de Kamer informeren over de Nederlandse inbreng voor deze onderhandelingsronde, of als deze inbreng momenteel nog niet is bepaald dit ruim van tevoren met de Kamer delen? Zo nee, waarom niet?

  Nederland zet zich onder meer in voor een politieke verklaring die, ter voorkoming van burgerleed, oproept tot de eerbiediging van het humanitair oorlogsrecht en de daarin opgenomen regels en beginselen van onderscheid, voorzorgsmaatregelen en proportionaliteit. Door het humanitair oorlogsrecht zorgvuldig na te leven, kan het risico op burgerleed en schade aan burgerobjecten aanzienlijk worden verminderd.
  De toelichting van het kabinet op de inzet binnen de internationale onderhandelingen over het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden, zoals verwoord in de antwoorden op de vragen van het lid Belhaj van juni 2021 (zie Kamerstuk 3436), is nog onverminderd van toepassing. Op het moment dat de internationale onderhandelingen afgerond zijn, zal het kabinet uw Kamer op de hoogte brengen van de uitkomst en verdere toelichting geven op de Nederlandse inzet.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z19099
Volledige titel: De internationale onderhandelingen over het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-702
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Belhaj over de internationale onderhandelingen over het gebruik van explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden