Kamervraag 2021Z17995

Het bericht dat de bank voortaan je studieschuld kan opzoeken.

Ingediend 14 oktober 2021
Indieners Daniel Koerhuis (VVD), Hatte van der Woude (VVD)
Onderwerpen economie onderwijs en wetenschap organisatie en beleid overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z17995.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Hypotheek nodig? Bank kan voortaan je studieschuld opzoeken»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de analyse dat starters het nu al heel moeilijk hebben op de woningmarkt en het daarom heel vreemd is juist voor starters extra belemmeringen op te werpen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Bent u het ermee eens dat dit haaks staat op de belofte bij invoering van het leenstelsel dat de studieschuld niet geregistreerd zou worden voor hypotheekverstrekking?
 • Vraag 4
  Was u al op de hoogte van de koppeling van de studieschuld voor hypotheekverstrekking door DUO toen u uw tweet uitstuurde en u onze vragen beantwoordde? Zo ja, hoe lang was u dan al op de hoogte en waarom heeft u dan niets ondernomen tegen de koppeling door DUO?2, 3
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het registreren van de studieschuld in het BKR feitelijk dezelfde gevolgen voor starters heeft als het registreren van de studieschuld voor hypotheekverstrekking door DUO?
 • Vraag 6
  Kunt u huidige en oud-studenten verzekeren dat u de belofte om studieschulden niet te registreren voor hypotheekverstrekking nakomt?
 • Vraag 7
  Bent u bereid in gesprek te gaan met DUO en aan te geven dat deze belofte in stand blijft?
 • Vraag 8
  Wilt u deze vragen beantwoorden voor de behandeling van het Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII) op 15-11-2021?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z17995
Volledige titel: Het bericht dat de bank voortaan je studieschuld kan opzoeken.