Kamervraag 2021Z17988

Het gebruik van de deeltijd-WW nu werk afneemt door de stijgende energieprijzen

Ingediend 14 oktober 2021
Indiener Bart van Kent (SP)
Onderwerpen energie natuur en milieu sociale zekerheid werkloosheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z17988.html
 • Vraag 1
  Kan de deeltijd-Werkloosheidswet (WW) gebruikt worden door bedrijven voor werknemers die door de stijgende energieprijzen werkzaamheden stil hebben gelegd? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 2
  Welke bedrijven maken door de stijgende energieprijzen op dit moment al gebruik van de deeltijd-WW?
 • Vraag 3
  Zijn er aanpassingen van de deeltijd-WW nodig teneinde ontslagen door stijgende energieprijzen te voorkomen? Zo ja, welke?
 • Vraag 4
  Wat doet het kabinet om ervoor te zorgen dat werkende mensen zo min mogelijk hun werk verliezen als gevolg van de stijgende energieprijzen?
 • Vraag 5
  Welke middelen zijn er beschikbaar voor (om)scholing indien bedrijven werknemers willen scholen in de periode waarin werkzaamheden stil liggen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z17988
Volledige titel: Het gebruik van de deeltijd-WW nu werk afneemt door de stijgende energieprijzen