Kamervraag 2021Z17841

Het bericht 'Energiebedrijf loost klanten vanwege hoge gasprijs'

Ingediend 13 oktober 2021
Indieners Gijs van Dijk (PvdA), Joris Thijssen (PvdA), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen economie energie natuur en milieu ondernemen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z17841.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met artikel «Energiebedrijf loost klanten vanwege hoge gasprijs»?1
 • Vraag 2
  Vindt u het ook zorgwekkend dat een energiebedrijf het contract eenzijdig opzegt bij klanten vanwege de hoge prijzen voor gas en stroom?
 • Vraag 3
  Is het überhaupt juridisch toegestaan dat een energiebedrijf een energiecontract vanwege stijgende of dalende prijzen eenzijdig opzegt?
 • Vraag 4
  Zijn deze consumenten en bedrijven, na opzegging van het energiecontract, nog zeker van stroom en gas?
 • Vraag 5
  Vreest u ook niet dat door het opzeggen van het contract consumenten hierdoor geen stroom of gas meer krijgen of enorm hoge, flexibele, tarieven moeten gaan betalen?
 • Vraag 6
  Heeft u zelf contact gezocht met DGB Energie om aan te geven dat het onwenselijk dat zij eenzijdig contracten, vanwege stijgende prijzen, opzeggen?
 • Vraag 7
  Welke steun kunt u bieden aan de getroffen consumenten en bedrijven van wie het contract is opgezegd?
 • Vraag 8
  Bent bereid om in samenspraak met andere energiebedrijven deze consumenten en bedrijven te helpen met het vinden van een gelijkwaardig alternatief of in ieder geval te zorgen dat consumenten gecompenseerd worden vanwege de hogere flexibelere tarieven die zij nu mogelijk moeten gaan betalen?
 • Vraag 9
  Zijn er bij u meer energieleveranciers bekend die op dit moment energiecontracten opzeggen vanwege de hoge gasprijs?
 • Vraag 10
  Hoe gaat u ervoor zorg dragen dat consumenten beschermd worden en niet nog meer energiebedrijven eenzijdig hun contracten op gaan zeggen?
 • Mededeling - 8 november 2021

  Op 13 oktober 2021 hebben de leden Gijs van Dijk en Thijssen (beiden PvdA) en Van der Lee (GroenLinks) vragen gesteld over het bericht «Energiebedrijf loost klanten vanwege een hoge gasprijs?» (kenmerk 2021Z17841) Vanwege de voor de beantwoording benodigde afstemming kunnen deze vragen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken worden beantwoord. Ik streef ernaar om de beantwoording voor 24 november 2021 naar uw Kamer toe te sturen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z17841
Volledige titel: Het bericht 'Energiebedrijf loost klanten vanwege hoge gasprijs'