Kamervraag 2021Z17638

De vervuilende afscheidsvlucht van de KDC-10

Ingediend 11 oktober 2021
Indiener Lammert van Raan (PvdD)
Onderwerpen lucht luchtvaart natuur en milieu verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z17638.html
 • Vraag 1
  Klopt het dat Defensie op 07 oktober 2021 een rondvlucht van grofweg 550 kilometer heeft uitgevoerd met een oude KDC-10?
 • Vraag 2
  Kunt u zich herinneren dat de Minister-President aangaf dat Nederland ook in de Olympisch Spelen van het Klimaat nummer één kon zijn?
 • Vraag 3
  Kunt u aangeven wat de CO2-uitstoot was van de vlucht?
 • Vraag 4
  Kunt u bevestigen dat een vliegtuig, naast de uitstoot van broeikasgassen, ook nog significante niet-CO2 effecten heeft die bijdragen aan de klimaatcrisis?
 • Vraag 5
  Kunt u aangeven hoe zo’n nutteloze vlucht past in de ambitie om Olympisch Kampioen Klimaat te worden?
 • Vraag 6
  Kunt u aangeven wat de kosten waren van deze vlucht? Was dit haalbaar en betaalbaar?
 • Vraag 7
  Kunt u zich voorstellen dat de oproep aan de individuele burger «iedereen doet wat» tamelijk hol klinkt wanneer Defensie besluit een vervuilende en nutteloze vlucht het land door te sturen?
 • Vraag 8
  Kunt u aangeven waarom het kabinet enerzijds inzet om de CO2-uitstoot enigszins te reduceren en anderzijds inzet om de CO2-uitstoot extra te verhogen?
 • Vraag 9
  Kunt u zich voorstellen dat een atleet Olympisch Kampioen zou worden wanneer deze enerzijds inzet op het fit worden en anderzijds actief inzet op het zichzelf blesseren?
 • Vraag 10
  Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z17638
Volledige titel: De vervuilende afscheidsvlucht van de KDC-10