Kamervraag 2021Z17534

Het bericht ‘Fort uit Tachtigjarige Oorlog staat op instorten’

Ingediend 8 oktober 2021
Indieners Inge van Dijk (CDA), Lucille Werner (CDA)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z17534.html
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het bericht «Fort uit Tachtigjarige Oorlog staat op instorten»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat Fort Crèvecoeur bij ’s-Hertogenbosch een voorbeeld is van een historische plaats die het verhaal van onze geschiedenis vertelt?
 • Vraag 3
  Is het waar dat het fort is voorgedragen voor de Europese lijst van zeven meest bedreigde erfgoedlocaties?
 • Vraag 4
  Is het waar dat de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Ministerie van Defensie met elkaar overhoop liggen over het behoud van het fort?
 • Vraag 5
  Wat is de inhoud van de overeenkomst die in 2010 is gesloten om het rijksmonument in stand te houden?
 • Vraag 6
  Welke stappen zijn tot dusverre gezet in de uitvoering van deze overeenkomst?
 • Vraag 7
  Is het waar dat de gemeente geen bevoegdheid heeft om de eigenaar van het rijksmonument te dwingen om maatregelen te nemen, omdat het een militair oefenterrein betreft?
 • Vraag 8
  Welk bedrag is naar schatting gemoeid met de noodzakelijke werkzaamheden om instorting van het fort te voorkomen?
 • Vraag 9
  Bent u bereid om over het behoud van Fort Crèvecoeur in gesprek te gaan met het Ministerie van Defensie en de gemeente ’s-Hertogenbosch?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z17534
Volledige titel: Het bericht ‘Fort uit Tachtigjarige Oorlog staat op instorten’