Kamervraag 2021Z14121

Het bericht dat een asielzoeker is aangeklaagd voor zeven moordpogingen

Ingediend 5 augustus 2021
Beantwoord 19 augustus 2021 (na 14 dagen)
Indieners Geert Wilders (PVV), Gidi Markuszower (PVV)
Beantwoord door Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen criminaliteit immigratie migratie en integratie openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z14121.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-3820.html
 • Vraag 1
  Bent u ervan op de hoogte dat een Nigeriaanse asielzoeker is aangeklaagd voor zeven moordpogingen in het asielzoekerscentrum (AZC) Echt?1

  Zoals uw Kamer bekend is, ga ik niet in op individuele zaken.

 • Vraag 2
  Bent u ervan op de hoogte dat deze buitenlandse indringer instak op een vrouw die haar kind bij zich droeg?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Kunt u verklaren waarom deze asielterrorist Nederland is binnengekomen en waarom u deze levensgevaarlijke messentrekker vrij liet rondlopen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Bent u het eens dat de Nederlander er schoon genoeg van heeft dat u dit soort buitenlanders nog steeds met honderden per week ons land binnenlaat? Zo nee, waarom niet?

  Mijn beeld is dat er in Nederland draagvlak is voor het bieden van asielbescherming aan diegenen die daadwerkelijk vluchten voor geweld of vervolging. Overlast en criminaliteit is onacceptabel en het ondermijnt dit draagvlak. Dat is waarom het aanpakken van criminaliteit en overlast een van mijn prioriteiten is. Om die reden heb ik al diverse maatregelen genomen, waarover ik uw Kamer ook meerdere keren uitgebreid heb geïnformeerd2.

 • Vraag 5
  Bent u het voorts eens dat u als bestuurder medeverantwoordelijk bent voor de aanslagen die asielzoekers plegen in Nederland aangezien u,ondanks het overduidelijke gevaar, ze maar blijft binnenhalen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Bent u bereid deze asielterrorist na zijn gevangenisstraf het land uit te zetten en de grenzen te sluiten voor alle asielzoekers en voor immigranten uit islamitische landen? Zo nee, waarom niet?

  Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik graag naar mijn eerdere reactie op Kamervragen van soortgelijke strekking.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z14121
Volledige titel: Het bericht dat een asielzoeker is aangeklaagd voor zeven moordpogingen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-3820
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Markuszower en Wilders over het bericht dat een asielzoeker is aangeklaagd voor zeven moordpogingen