Kamervraag 2021Z13693

Het bericht 'Kabinet biedt excuses aan voor oude transgenderwet'

Ingediend 14 juli 2021
Indieners Lisa van Ginneken (D66), Jeanet van der Laan (D66), Barbara Kathmann (PvdA), Sylvana Simons (BIJ1), Corinne Ellemeet (GL)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z13693.html
 • Vraag 1
  Kan de regering met de Kamer delen waarom de tegemoetkomingsregeling nog niet bekend is gemaakt, ondanks eerdere toezeggingen dit voor 1 juli te doen? Wanneer wordt de regeling dan wel verwacht?1
 • Vraag 2
  Op welke wijze zijn het Transgender- en Interseksecollectief meegenomen in het proces dat leidde tot het kabinetsvoornemen van november 2020 waarin de excuses werden aangekondigd en een tegemoetkomingsregeling in het vooruitzicht werd gesteld?
 • Vraag 3
  Op welke wijze zijn het Transgender- en Interseksecollectief meegenomen in de uitwerking van de tegemoetkomingsregeling?
 • Vraag 4
  Kan de regering het bedrag van € 5.000 voor de hoogte van de tegemoetkoming toelichten en hierbij specificeren waarom voor de hoogte van het bedrag de tegemoetkomingsregeling voor misstanden in de Jeugdzorg als norm is genomen en niet het (viervoudige) bedrag wat in Zweden is toegekend aan benadeelden van vergelijkbare transgenderwetgeving waar aldaar in 2018 excuses voor is gemaakt?
 • Vraag 5
  Is de regering bereid de definitieve tegemoetkomingsregeling aan de Tweede Kamer voor te leggen, alvorens tot uitvoering hiervan over te gaan?
 • Vraag 6
  Is de regering bereid deze vragen vóór 1 september te beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z13693
Volledige titel: Het bericht 'Kabinet biedt excuses aan voor oude transgenderwet'