Kamervraag 2021Z09342

Het bericht inzake vertraging woningbouw door tekort aan capaciteit in rechtspraak

Ingediend 31 mei 2021
Indieners Ulysse Ellian (VVD), Daniel Koerhuis (VVD)
Onderwerpen huisvesting organisatie en beleid recht rechtspraak
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z09342.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Rotterdam voorziet vertraging woningbouw door tekort aan capaciteit in rechtspraak»?1
 • Vraag 2
  Bent u ervan op de hoogte dat alleen al in Rotterdam de bouw van ruim 1.300 woningen stil ligt, omdat rechtszaken bij de Raad van State te lang duren?
 • Vraag 3
  Hoeveel woningbouwprojecten liggen stil omdat zaken te lang bij de rechter liggen?
 • Vraag 4
  Hoeveel rechtszaken over bouwprojecten waren er per jaar onder de rechter tussen 2016 en 2021?
 • Vraag 5
  Wat was de gemiddelde doorlooptijd van rechtszaken over bouwprojecten per jaar tussen 2016 en 2021?
 • Vraag 6
  Hoeveel bouwplannen liggen totaal landelijk inmiddels meer dan zes maanden bij de rechter?
 • Vraag 7
  Deelt u de vrees dat achterstanden bij rechtbanken verder oplopen doordat meer mensen een rechtszaak kunnen aanspannen na een eerdere uitspraak van de Raad van State?2
 • Vraag 8
  Welk deel van de extra middelen om achterstanden door de Coronacrisis weg te werken is besteed aan de behandeling van rechtszaken over bouwprojecten?
 • Vraag 9
  Welk deel van de extra middelen voor dit jaar wordt besteed aan de behandeling van rechtszaken over bouwprojecten?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z09342
Volledige titel: Het bericht inzake vertraging woningbouw door tekort aan capaciteit in rechtspraak