Kamervraag 2021Z07457

Het bericht ‘Jules de Kom: “Eerherstel opa Anton de Kom begint met intrekken vervolging”

Ingediend 6 mei 2021
Indiener Salima Belhaj (D66)
Onderwerpen organisatie en beleid recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z07457.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Jules de Kom: «Eerherstel opa Anton de Kom begint met intrekken vervolging»»?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat verzetsheld Anton de Kom 76 jaar na zijn dood nog steeds niet buiten vervolging is gesteld? Zo ja, waarom niet?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de familie van Anton de Kom al te lang moet wachten op eerherstel? Zo ja, wanneer is volgens u sprake van eerherstel van Anton de Kom?
 • Vraag 4
  Bent u op de hoogte van de motie-Van Ojik c.s.2, waarin de regering wordt verzocht een «ruiterlijk gebaar» te maken waaruit erkenning blijkt voor het foutief handelen jegens Anton de Kom? Zo ja, hoe staat het met de uitvoering van deze motie?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z07457
Volledige titel: Het bericht ‘Jules de Kom: “Eerherstel opa Anton de Kom begint met intrekken vervolging”