Kamervraag 2021Z05949

Het bericht ‘EU efforts to observe the Palestinian election fall flat’

Ingediend 14 april 2021
Beantwoord 11 mei 2021 (na 27 dagen)
Indieners Tom van der Lee (GL), Kati Piri (PvdA), Sjoerd Sjoerdsma (D66), Mustafa Amhaouch (CDA)
Beantwoord door Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z05949.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-2725.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «EU efforts to observe the Palestinian election fall flat»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Ziet u ondanks de vertraging kans voor de EU om bij de verkiezingen op 22 mei te waarnemen en te ondersteunen zoals verzocht is door de Palestijnse autoriteiten? Welke opties worden hiervoor overwogen?
 • Vraag 3
  Welke redenen draagt Israël aan voor het niet toelaten van EU-personeel?
 • Vraag 4
  Heeft u al stappen gezet om ervoor te zorgen dat de Palestijnse verkiezingen waargenomen en ondersteund kunnen worden? Zo ja, welke stappen zijn dit? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat alle partijen eraan bij dienen te dragen dat het democratisch proces in Palestina wordt gewaarborgd en de verkiezingen goed verlopen?
 • Vraag 6
  Zoekt de EU ook samenwerking of indien mogelijk vervanging met internationale of regionale partners zoals VN-toezichthouders of gedelegeerden van de Arabische Liga?
 • Vraag 7
  Wordt er gekeken naar de mogelijkheid om de permanente vertegenwoordiging van de EU in Israël of de delegatie in de Westelijke Jordaanoever en Gazastrook een rol te laten spelen in het waarnemen en ondersteunen van de Palestijnse autoriteiten aangezien dit personeel al in Israël aanwezig is?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z05949
Volledige titel: Het bericht ‘EU efforts to observe the Palestinian election fall flat’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-2725
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Sjoerdsma, Piri, Van der Lee en Amhaouch over het bericht 'EU efforts to observe the Palestinian election fall flat'