Kamervraag 2021Z04404

Falend schuldenbeleid van de Belastingdienst

Ingediend 10 maart 2021
Indieners Renske Leijten (SP), Jasper van Dijk (SP)
Onderwerpen belasting financiën inkomensbeleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z04404.html
1. NOS – 9 maart 2021.
 • Vraag 1
  Wat is uw oordeel over het bericht «Schuldenbeleid van Belastingdienst onder vuur»?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat de Belastingdienst bij het verrekenen van toeslagen er niet standaard rekening mee houdt of mensen genoeg geld overhouden om van te leven, terwijl dat volgens de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet wel zou moeten?
 • Vraag 3
  Erkent u dat mensen met schulden die hun toeslag moeten terugbetalen nog dieper in de problemen kunnen komen als er geen betaalregeling wordt getroffen?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het onaanvaardbaar is dat de heer Kloos van een paar euro per week moet leven en zelfs geen cadeautje kan kopen voor zijn zoon? Erkent u dat dit werd veroorzaakt door het botweg stopzetten van zijn huurtoeslag?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet niet goed wordt uitgevoerd als niet wordt gekeken wat iemand met schulden nog kan betalen? Wat onderneemt u hiertegen?
 • Vraag 6
  Erkent u dat mensen niet altijd weten hoe je een persoonlijke regeling moet aanvragen? Hoe gaat u dit verbeteren?
 • Vraag 7
  Is u bekend dat wanneer de deurwaarder beslag op loon legt hij dan vraagt aan de Belastingdienst om door te geven of betrokkene een voorlopige teruggaaf belastingen en toeslagen ontvangt en of hierop verrekend wordt, omdat dit nodig is om de beslagvrije voet goed te kunnen berekenen? Hoe reageert de belastingdienst op deze verzoeken? Wordt ook doorgegeven dat toeslagen niet worden uitbetaald wanneer sprake is van een verrekening als gevolg van een standaard betalingsregeling?
 • Vraag 8
  Is de Belastingdienst al in gesprek geweest met de Sociaal raadslieden? Wat was daarvan de uitkomst?
 • Vraag 9
  Deelt u de mening van de Nationale ombudsman dat de Belastingdienst altijd moet kijken of mensen genoeg geld over houden? Zo ja, wat onderneemt u om dit te realiseren?
 • Vraag 10
  Wat heeft u gedaan met de oproep van de National Ombudsman om het beleid van de Belastingdienst op korte termijn aan te passen?
 • Vraag 11
  Wat onderneemt u om mensen beter te informeren over de beslagvrije voet en de mogelijkheden voor een persoonlijke betalingsregeling?
 • Mededeling - 22 april 2021

  Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Lodders (VVD), ingezonden 10 maart 2021 (vraagnummer 2021Z04390) en van het lid Omtzigt (CDA), ingezonden 10 maart 2021 (vraagnummer 2021Z04395).


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z04404
Volledige titel: Falend schuldenbeleid van de Belastingdienst