Kamervraag 2021Z03461

Eventuele voornemens het demonstratierecht te beperken

Ingediend 19 februari 2021
Beantwoord 10 maart 2021 (na 19 dagen)
Indiener Ronald van Raak
Beantwoord door Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen bezwaar en klachten openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z03461.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1967.html
 • Vraag 1
  Is het waar dat er voornemens zijn extra voorwaarden te stellen aan demonstraties?
 • Vraag 2
  Is het waar dat het hierbij zou gaan om beperkingen aan het aantal deelnemers?
 • Vraag 3
  Is het waar dat het hierbij zou gaan om het werken met tijdslots?
 • Vraag 4
  Is het waar dat gemeenten hierover al wel informatie hebben ontvangen maar de Kamer niet?
 • Vraag 5
  Kunt u deze vragen voor 26 februari 2021 beantwoorden? Zo nee, waarom niet?

  De vragen zijn zo spoedig als mogelijk beantwoord.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z03461
Volledige titel: Eventuele voornemens het demonstratierecht te beperken
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1967
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Raak over eventuele voornemens het demonstratierecht te beperken