Kamervraag 2021Z03167

Het opiniestuk 'Geef jongeren nu toegang tot de sneltesten'

Ingediend 15 februari 2021
Beantwoord 11 oktober 2021 (na 238 dagen)
Indieners Suzanne Kröger (GL), Jesse Klaver (GL)
Beantwoord door Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z03167.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20212022-254.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het opiniestuk 'Geef jongeren nu toegang tot de sneltesten»?1

  Ja, hier ben ik bekend mee.

 • Vraag 2
  Wat voor adviezen zijn deze week aan het Outbreak Management Team (OMT) gevraagd met betrekking tot het onderwijs?

  In de week van 15 februari 2021 zijn de volgende adviezen gevraagd aan het OMT:

 • Vraag 3
  Is deze week aan het OMT gevraagd wat weer kan qua fysieke lessen in het onderwijs?

  Ja, zie het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 4
  Stond de opening van het voortgezet onderwijs op de agenda van het OMT?

  Ja, zie het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 5
  Wat is besproken in het OMT inzake het openen van het voortgezet onderwijs?

  Uit het OMT advies is af te leiden dat de gestelde vragen aan de orde zijn geweest. Of er daarbuiten nog iets besproken is ten aanzien van het voortgezet onderwijs is mij niet bekend. Het kabinet baseert zich op de vastgestelde OMT adviezen.

 • Vraag 6
  Is in navolging van het primair onderwijs en kinderopvang, een generiek kader opgesteld voor het voortgezet onderwijs?

  Ja, er is een generiek kader opgesteld voor het voortgezet onderwijs.

 • Vraag 7
  Hoe wordt op dit moment uitvoering gegeven aan de aangenomen motie Van Meenen,2 waarin de regering wordt verzocht een wekelijks OMT-advies te vragen over de mogelijkheid om meer onderwijs op school te geven?

  Er werden wekelijks vragen gesteld aan het OMT wat de mogelijkheden zijn aangaande versoepelingen en de opening van scholen zijn daar onderdeel van. Het OMT heeft in de volgende adviezen advies gegeven over het onderwijs vanaf 15 februari 2021 tot de volledige opening van de middelbare scholen op 22 mei:

 • Vraag 8
  Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden voorafgaand aan het eerstvolgende plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus?

  Dit is helaas niet gelukt. Door een migratie van systemen zijn de antwoorden van de Kamervragen nooit naar de TK gestuurd. Vandaar dat deze nog worden nagezonden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z03167
Volledige titel: Het opiniestuk 'Geef jongeren nu toegang tot de sneltesten'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20212022-254
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Klaver en Kröger over 'Geef jongeren nu toegang tot de sneltesten'