Kamervraag 2021Z03167

Het opiniestuk 'Geef jongeren nu toegang tot de sneltesten'

Ingediend 15 februari 2021
Indieners Jesse Klaver (GL), Suzanne Kröger (GL)
Onderwerpen gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z03167.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het opiniestuk 'Geef jongeren nu toegang tot de sneltesten»?1
 • Vraag 2
  Wat voor adviezen zijn deze week aan het Outbreak Management Team (OMT) gevraagd met betrekking tot het onderwijs?
 • Vraag 3
  Is deze week aan het OMT gevraagd wat weer kan qua fysieke lessen in het onderwijs?
 • Vraag 4
  Stond de opening van het voortgezet onderwijs op de agenda van het OMT?
 • Vraag 5
  Wat is besproken in het OMT inzake het openen van het voortgezet onderwijs?
 • Vraag 6
  Is in navolging van het primair onderwijs en kinderopvang, een generiek kader opgesteld voor het voortgezet onderwijs?
 • Vraag 7
  Hoe wordt op dit moment uitvoering gegeven aan de aangenomen motie Van Meenen,2 waarin de regering wordt verzocht een wekelijks OMT-advies te vragen over de mogelijkheid om meer onderwijs op school te geven?
 • Vraag 8
  Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden voorafgaand aan het eerstvolgende plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z03167
Volledige titel: Het opiniestuk 'Geef jongeren nu toegang tot de sneltesten'