Kamervraag 2021Z03042

Het bericht dat nog altijd flitskredieten tegen torenhoge kosten worden aangeboden.

Ingediend 12 februari 2021
Indiener Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen economie financieel toezicht financiën overige economische sectoren
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z03042.html
1. Kassa, 6 februari 2021
2. Rechtbank Rotterdam, 13 juli 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:5661, Rechtbank Rotterdam, 6568798 \ CV EXPL 18–986 (rechtspraak.nl)
3. Gemeente Amsterdam, Bereken de beleenvergoeding, Bereken de beleenvergoeding – Stadsbank van Lening (amsterdam.nl)
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de uitzending van Kassa over het bedrijf Ferratum dat flitskredieten tegen torenhoge kosten aanbiedt?1
 • Vraag 2
  Rente en alle bijkomende kosten behoren toch te worden gedekt binnen het wettelijk maximum? Hoe kan het dat Ferratum stelselmatig de wet overtreedt?
 • Vraag 3
  Waarom is er door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) niet opgetreden? Deelt u de mening dat elke dag weer nieuwe -ook kwetsbare- consumenten de dupe worden van deze illegale activiteiten?
 • Vraag 4
  Onder welke omstandigheden mogen kredietverstrekkers boetes opleggen? In het item wordt door de AFM gesteld dat de rentekosten maximaal tien procent mogen bedragen bij het ontbreken van een garantstelling indien een garantstelling onderdeel uitmaakt van de leenovereenkomst; klopt dit?
 • Vraag 5
  Kent u de uitspraak van de rechtbank Rotterdam in 2018 waar glashelder wordt gesteld dat garantieovereenkomsten en de bijbehorende kosten onder het wettelijk maximale tarief vallen?2
 • Vraag 6
  Wat vindt u ervan dat Ferratum onder andere via de website saldodipje.nl door middel van een boetesysteem de kosten voor een lening probeert op te drijven?
 • Vraag 7
  Hoe kan het dat Ferratum zich nog altijd van dit soort praktijken kan bedienen, terwijl de AFM hier al sinds 2011 mee bezig is en het bedrijf eerder beboette?
 • Vraag 8
  Bent u bereid met de AFM in contact te treden om zo snel mogelijk op te treden tegen Ferratum?
 • Vraag 9
  Zijn de praktijken van Ferratum strafbaar? Bent u bereid het Openbaar Ministerie (OM) te verzoeken te onderzoeken of er strafbare feiten zijn gepleegd?
 • Vraag 10
  Deelt u de mening dat witteboordencriminelen voor het gerecht gebracht moeten worden? Deelt u de mening dat het oplichten van mensen die op korte termijn geld nodig hebben strafbaar is? Zo ja, wordt hierop gehandhaafd? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 11
  Hoe kan het dat Ferratum in Nederland actief is zonder vergunning? Hoe kan het dat een bedrijf dat bekend staat om het overtreden van wetten, telkens weer de dans ontspringt door steeds van vestigingsplaats te wisselen? Welke mogelijkheden ziet u om dit probleem voor eens en voor altijd op te lossen?
 • Vraag 12
  De consumentenbescherming geldt toch voor alle Nederlandse ingezetenen, hoe kan het dan dat dit nog altijd voorkomt?
 • Vraag 13
  Bent u bekend met andere aanbieders van krediet die nog altijd te hoge kosten in rekening brengen?
 • Vraag 14
  Bent u bijvoorbeeld bekend met de Amsterdam Stadsbank van Lening, die 1,25 procent per maand berekent?3 Zijn er meer gemeentelijke kredietbanken die hogere percentages dan het toegestane wettelijk maximum in rekening brengen?
 • Vraag 15
  Hoe is het mogelijk dat zelfs gemeentelijke kredietbanken de wettelijke consumentenbescherming niet respecteren? Bent u bereid onmiddellijk op te treden?
 • Vraag 16
  Hoe gaat u ervoor zorgen dat alle aanbieders in Nederland de kosten beperken tot maximaal tien procent per jaar?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z03042
Volledige titel: Het bericht dat nog altijd flitskredieten tegen torenhoge kosten worden aangeboden.