Kamervraag 2021Z02922

Chroom-6 in PC-7 lestoestellen in Woensdrecht

Ingediend 11 februari 2021
Indiener Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z02922.html
 • Vraag 1
  Is het waar dat in 13 PC-7 lestoestellen van het 131e squadron op Woensdrecht chroom-6 is vastgesteld?1 Heeft het onderzoek daarover inmiddels uitsluitsel gegeven? Zo nee, wanneer verwacht u dat?
 • Vraag 2
  Kunt u aangeven op welke wijze de constatering is gedaan en om welke reden het onderzoek is gedaan?
 • Vraag 3
  Hoe verhoudt dit onderzoek zich tot uw brief van 4 december 2018 waarin u meldt dat voor de PC-7 wel degelijk voor één van de drie lagen chroom-6-houdende verf is gebruikt?2
 • Vraag 4
  Bent u voornemens ook deze laatste laag chroom-6-verf nu te verwijderen? Zo ja, wanneer en welke chroom-vrije verf zal dan worden gebruikt? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z02922
Volledige titel: Chroom-6 in PC-7 lestoestellen in Woensdrecht