Kamervraag 2021Z02820

Het bericht 'Human Rights Council: Countries Should Take Bold Action on Egypt'

Ingediend 10 februari 2021
Beantwoord 2 maart 2021 (na 20 dagen)
Indiener Kirsten van den Hul (PvdA)
Beantwoord door Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen internationaal internationale samenwerking recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z02820.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1872.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van de oproep van mensenrechtenorganisaties tot de oprichting van een monitorings- en rapportagemechanisme voor de steeds verslechterende mensenrechtensituatie in Egypte?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de opvatting dat de oprichting van een dergelijk mechanisme een belangrijke stap zal zijn voor het in kaart brengen van de gepleegde mensenschendingen en misdrijven, er een belangrijk signaal van uitgaat richting mensenrechtenactivisten en (families van) slachtoffers, en een rol kan spelen bij het ontmoedigen van verdere mensenrechtenschendingen? Zo nee, waarom niet?

  Tijdens het Algemeen Overleg over de Raad Buitenlandse Zaken van 21 januari jl. heb ik aangegeven dat ik de mensenrechtensituatie in Egypte heel zorgelijk vind. Het heeft mijn voorkeur om tijdens de 46e zitting van de Mensenrechtenraad, in plaats van op een monitorings – en rapportagemechanisme, in te zetten op een zo breed mogelijke coalitie voor een zo stevig mogelijke, niet alleen verklarende, maar ook beïnvloedende, actie.

 • Vraag 3
  Bent u bereid tijdens de komende 46ste zitting van de VN-Mensenrechtenraad – al dan niet samen met gelijkgestemde landen – het voortouw te nemen tot de oprichting van een monitorings- en rapportagemechanisme? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Wilt u deze vragen voor aanvang van de 46ste zitting van de Mensenrechtenraad beantwoorden?

  De 46e zitting van de Mensenrechtenraad loopt van 22 februari tot en met 23 maart 2021. De beantwoording van de Kamervragen heeft zo spoedig mogelijk plaatsgevonden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z02820
Volledige titel: Het bericht 'Human Rights Council: Countries Should Take Bold Action on Egypt'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1872
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van den Hul over het bericht 'Human Rights Council: Countries Should Take Bold Action on Egypt'