Kamervraag 2021Z02814

De problemen die vuurwerk-ondernemers ondervinden bij het verkrijgen van voorfinanciering bij banken

Ingediend 10 februari 2021
Indieners Roald van der Linde (VVD), Thierry Aartsen (VVD), Erik Ziengs (VVD)
Onderwerpen economie ondernemen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z02814.html
1. bijlage onderhands meegezonden
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de problemen bij voorfinanciering die vuurwerkondernemers ondervinden?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat u op 16 december jl. antwoordde dat vuurwerk-ondernemers voor voorfinanciering gebruik zouden kunnen maken van de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC), Borgstellingskrediet MKB Corona (BMKB C), de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C) of Qredits?
 • Vraag 3
  Bent u bekend met de afwijzing die banken als ABN AMRO geven, omdat zij geen vertrouwen hebben in het toekomstige verdienmodel op vuurwerk in verband met het eenmalige verbod, waardoor zij geen krediet financieren?
 • Vraag 4
  Begrijpt u dat deze voorfinanciering noodzakelijk is om onder andere de kosten voor opslag en vervoer te kunnen betalen en gemaakte kosten te overbruggen?
 • Vraag 5
  Bent u op de hoogte van het feit dat deze ondernemers nu geconfronteerd worden met zeer hoge rentepercentages als gevolg van kredietoverschrijding door de gemaakte kosten en vanwege de achterblijvende vergoedingen van de overheid en het weigeren van banken om krediet te verlenen?
 • Vraag 6
  Klopt het dat u pas in juni 2021 verwacht de ondernemers, die deze kosten nu moeten maken, een tegemoetkoming in de opslagkosten uit te keren?
 • Vraag 7
  Hoe verwacht u dat ondernemers, die al meer dan een jaar geen inkomsten hebben ontvangen, deze kosten kunnen financieren, als de banken niet meewerken?
 • Vraag 8
  Bent u op de hoogte van de problemen die met opslag kunnen ontstaan als de kosten hiervoor niet betaald kunnen worden?
 • Vraag 9
  Bent u bereid deze ondernemers op korte termijn een oplossing te bieden. Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe?
 • Vraag 10
  Zou het een mogelijkheid zijn om ook andere banken, zoals Handelsbanken, die wel welwillend zijn om financiering te verstrekken, gebruik te laten maken van de garantieregelingen voor banken?
 • Vraag 11
  Op welke manieren zou de overheid garant kunnen staan om banken de zekerheid te bieden om betreffende ondernemers te financieren en in welke mate bent u bereid om dat te doen?
 • Vraag 12
  Kunt u in de tussentijd op korte termijn een voorfinanciering van de verwachte opslagkosten uitbetalen. Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 13
  Kunt u bovenstaande vragen één voor één beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z02814
Volledige titel: De problemen die vuurwerk-ondernemers ondervinden bij het verkrijgen van voorfinanciering bij banken