Kamervraag 2021Z02542

De kap van essen in het Markiezenbos langs de A27

Ingediend 8 februari 2021
Beantwoord 24 februari 2021 (na 16 dagen)
Indiener Rutger Schonis (D66)
Beantwoord door Cora van Nieuwenhuizen (VVD)
Onderwerpen natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z02542.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1784.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de kap van essen in het Markiezenbos langs de A27?

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat er in bomen wordt geïnvesteerd in het gebied Amelisweerd ten behoeve van het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2020 (hierna: het tracébesluit)?

  De voor de korte termijn beoogde kap van essen wordt uitgevoerd voor de verkeersveiligheid, zie antwoord op vraag 3.

 • Vraag 3
  Klopt het dat deze bomen gekapt gaan worden voor de uitvoering van het tracébesluit?

  Op korte termijn worden vanuit overwegingen van verkeersveiligheid diverse zieke en dode essen verwijderd langs de A27 en A12 ter hoogte van Utrecht, waaronder ook in het Markiezenbos langs de A27 bij landgoed Amelisweerd. In het onlangs door Rijkswaterstaat gepubliceerde persbericht leest u hierover meer: Verwijderen zieke en dode bomen A12 en A27 | Rijkswaterstaat

 • Vraag 4
  Hoe verhoudt zich dit met het nog niet afgerond zijn van de beroepsprocedure tegen het tracébesluit?

  Deze werkzaamheden staan los van het tracébesluit en de beroepsprocedure.

 • Vraag 5
  Hoe verhoudt deze bomenkap zich tot (de brieven over) het door de Tweede Kamer controversieel verklaarde tracébesluit?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Kunt u deze vragen binnen een week beantwoorden?

  Vanwege de recesperiode is het niet gelukt deze vragen binnen een week af te doen, maar wel zo spoedig mogelijk.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z02542
Volledige titel: De kap van essen in het Markiezenbos langs de A27
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1784
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Schonis over de kap van essen in het Markiezenbos langs de A27