Kamervraag 2021Z00181

 • Vraag 1
  Kunt u toelichten wanneer in de vaccinatiestrategie dak- en thuislozen gevaccineerd zullen worden?
 • Vraag 2
  Wat is uw plan ten aanzien van het informeren van dak- en thuislozen inzake vaccinatie?
 • Vraag 3
  Wat is uw plan ten aanzien van het registreren van dak- en thuislozen voor vaccinatie?
 • Vraag 4
  Klopt het bericht op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat alle personen woonachtig in Nederland en ingeschreven bij de gemeente in aanmerking komen voor een COVID-19-vaccinatie?1
 • Vraag 5
  Kunt u toelichten hoe en wanneer ongedocumenteerde personen op Nederlands grondgebied gevaccineerd zullen worden?
 • Vraag 6
  Wat is uw plan ten aanzien van het informeren van ongedocumenteerde personen inzake vaccinatie?
 • Vraag 7
  Hoe gaat u kinderen van ongedocumenteerde ouders uitnodigen voor vaccinaties?
 • Vraag 8
  Wanneer zullen thuiswonende personen met een medische indicatie die een persoonsgebonden budget hebben worden gevaccineerd?
 • Vraag 9
  Vallen mensen met een medische indicatie die een persoonsgebonden budget hebben onder de hoofdroute in de categorie «mensen onder de 60 jaar met een medische indicatie»?
 • Vraag 10
  Zo ja, worden thuiswonende mensen met een medische indicatie die een persoonsgebonden budget hebben dan pas in april gevaccineerd?
 • Vraag 11
  Wanneer zullen mantelzorgers worden gevaccineerd?
 • Vraag 12
  Waarom is er voor gekozen mantelzorgers niet als aparte groep binnen de vaccinatie strategie op te nemen?
 • Vraag 13
  Kunt u deze vragen één voor één en voorafgaand aan het eerstvolgende debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z00181
Volledige titel: De vaccinatiestrategie.