Kamervraag 2021Z00022

Het salaris van de top van Winair

Ingediend 4 januari 2021
Beantwoord 4 februari 2021 (na 31 dagen)
Indiener Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door Raymond Knops (CDA)
Onderwerpen arbeidsvoorwaarden luchtvaart verkeer werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z00022.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1554.html
  • Vraag 1
    Hoeveel verdient de algemeen directeur van Winair?1

    De CEO van Winair heeft in 2019 € 169.000,00 verdiend. Over de beloningen van de Raad van Bestuur wordt gerapporteerd in het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen dat uw Kamer jaarlijks van de Minister van Financiën ontvangt2.

  • Vraag 2
    Is verlaging van het salaris van de top van Winair onderdeel geweest van de steunoperatie? Zo nee, waarom niet?

    Het kabinet heeft onderzoek laten doen naar de bedrijfseconomische situatie van Winair. Daaruit bleek dat de top van Winair in april 2020 de salarissen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen met 25% heeft gekort. Als voorwaarde voor de hypothecaire lening hebben wij gesteld dat Winair geen bonussen, winsten en dividenden mag uitkeren zolang de lening niet is terugbetaald.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z00022
Volledige titel: Het salaris van de top van Winair
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1554
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Raak over het salaris van de top van Winair