Kamervraag 2021Z00008

De berichtgeving ‘Gommers en Kuipers: 'Begin maandag met vaccineren ziekenhuispersoneel'

Ingediend 4 januari 2021
Beantwoord 4 januari 2021 (na 0 dagen)
Indieners Jesse Klaver (GL), Suzanne Kröger (GL)
Beantwoord door Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen ziekten en behandelingen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2021Z00008.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1223.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de oproep van intensivist Diederik Gommers en ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers om ziekenhuizen in staat te stellen zo spoedig mogelijk te beginnen met het vaccineren van essentieel ziekenhuispersoneel?1
 • Vraag 2
  Bent u ervan op de hoogte dat het ziekteverzuim in ziekenhuizen razendsnel toeneemt? Deelt u de ernstige zorgen van de indieners dat het ziekenhuispersoneel dreigt te bezwijken aan de oplopende zorgvraag en dat hierdoor behandelingen worden uitgesteld?
 • Vraag 3
  Bent u van plan om de oproep van Gommers en Kuipers tegemoet te komen? Zo ja, wanneer komt het essentiële ziekenhuispersoneel in aanmerking voor het BioNTech/Pfizer vaccin? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Wanneer was u zelf van plan om het personeel van de intensive care units, spoedeisende hulp, COVID-afdelingen in ziekenhuizen en ambulancepersoneel in aanmerking te laten komen voor vaccinaties?
 • Vraag 5
  Bent u bereid om bovenstaande vragen voor maandag 4 januari te beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2021Z00008
Volledige titel: De berichtgeving ‘Gommers en Kuipers: 'Begin maandag met vaccineren ziekenhuispersoneel'
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1223
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Klaver en Kröger over de berichtgeving ‘Gommers en Kuipers: 'Begin maandag met vaccineren ziekenhuispersoneel'