Kamervraag 2020Z19470

De verkoop van paspoorten

Ingediend 22 oktober 2020
Beantwoord 8 december 2020 (na 47 dagen)
Indieners Pieter Omtzigt (CDA), Chris van Dam (CDA)
Beantwoord door Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD), Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z19470.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1031.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennis genomen van het feit dat de Europese Commissie een formele infractieprocedure is begonnen tegen Malta en Cyprus over de «golden passport schemes» van die drie landen?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven of het schema van Curaçao, waarbij investeerders na vijf jaar het Nederlandse paspoort kunnen aanvragen, voldoet aan de eisen van de Europese Commissie? Kunt u dat antwoord toelichten?2

  De betreffende eisen van de Europese Commissie3 zijn niet van toepassing op Curaçao. Daarnaast is het staatsburgerschap een Koninkrijkaangelegenheid. Curaçao beslist daar niet zelf over en tijdelijk verblijf op Curaçao geeft daar niet automatisch recht op.

 • Vraag 3
  Hoeveel mensen hebben de afgelopen jaren deelgenomen aan het programma in Curaçao?

  Curaçao kan een eigen beleid voeren over het tijdelijk verblijf op het eigen grondgebied. Het is aan de Curaçaose regering om daarover verantwoording af te leggen.

 • Vraag 4
  Kunt u een overzicht geven van de golden passport en golden visa schema in het Koninkrijk der Nederlanden?

  Er bestaat in het Koninkrijk geen regeling waarbij het staatsburgerschap verkregen kan worden bij het doen van een investering. Aan naturalisatie zijn strenge eisen verbonden. Er moet bijvoorbeeld sprake zijn van vijf jaar onafgebroken toelating (verblijfsrecht) en hoofdverblijf. Tevens dient sprake te zijn van toelating voor een permanent verblijfsdoel.
  Wel bestaan er in het gehele Koninkrijk regelingen waarbij investeerders onder voorwaarden in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 3 voert Curaçao, net als Sint Maarten, Aruba en Nederland, een eigen vreemdelingen- en migratiebeleid. Ten aanzien van de verblijfsregelingen in Europees en Caribisch Nederland kan ik het volgende melden:
  Europees Nederland
  Over de verblijfsregeling voor investeerders heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid uw Kamer eerder geïnformeerd.4
  Caribisch Nederland
  De regeling voor investeerders staat een maximaal verblijf van 120 dagen per jaar toe. Dat is per definitie onvoldoende om in aanmerking te komen voor het staatsburgerschap (dat vijf jaar onafgebroken hoofdverblijf vereist).
  Pensionado’s en renteniers kunnen een verblijfsvergunning krijgen voor de duur van een jaar. Deze kan jaarlijks verlengd worden. Er bestaat dus de mogelijkheid na vijf jaar onafgebroken hoofdverblijf een naturalisatieverzoek in te dienen.

 • Vraag 5
  Hoeveel mensen wonen in Nederland, met een paspoort dat zij via Malta, Cyprus of Bulgarije gekocht hebben? Heeft u speciale zorgen over deze groep mensen?

  Burgers uit deze lidstaten mogen zich op grond van de richtlijn vrij verkeer overal binnen de Unie bewegen en vestigen. Van hen die zich in Nederland hebben gevestigd is niet bekend op welke wijze zij aan hun staatsburgerschap zijn gekomen.
  Voor wat betreft de speciale zorgen over deze groep mensen verwijs ik naar de brief aan uw Kamer van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 5 november 20195. Daarin is vermeld dat het zorgelijk is indien de Maltese regeling (en ook van andere lidstaten met vergelijkbare paspoortregelingen) risico’s oplevert voor de (nationale) veiligheid en de openbare orde in andere EU-lidstaten.

 • Vraag 6
  Kunt u deze vragen een voor en binnen drie weken beantwoorden?

  In verband met de afstemming tussen betrokken departementen en het land Curaçao vindt de beantwoording later plaats dan verzocht.

 • Mededeling - 18 november 2020

  Op 22 oktober 2020 hebben de leden Omtzigt en Van Dam (beiden CDA) schriftelijke vragen gesteld over de visumregeling op Curaçao (kenmerk 2020Z19470). Beantwoording binnen de gestelde termijn is niet mogelijk, omdat voor de beantwoording nadere afstemming is vereist. Ik zal, mede namens de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de vragen zo snel mogelijk beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z19470
Volledige titel: De verkoop van paspoorten
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-1031
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Omtzigt en Van Dam over de verkoop van paspoorten