Kamervraag 2020Z18409

Tekorten bij sociale werkvoorzieningen

Ingediend 9 oktober 2020
Beantwoord 30 oktober 2020 (na 21 dagen)
Indieners Jasper van Dijk (SP), René Peters (CDA)
Beantwoord door Bas van 't Wout (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid sociale zekerheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z18409.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-605.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Miljoenentekort dreigt bij sociale werkplaats Ergon in Eindhoven»?1

  Ik heb er kennis van genomen.

 • Vraag 2
  Klopt het dat er bij de sociale werkplaats Ergon in Eindhoven de komende jaren een tekort van vier tot acht miljoen euro jaarlijks dreigt te ontstaan? Zo ja, wat is naar uw oordeel de oorzaak van dit grote tekort?

  Ik ga niet over het functioneren en de exploitatie van individuele sociale ontwikkelbedrijven. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. De gemeenteraad heeft een controlerende taak.

 • Vraag 3
  Heeft u gezien dat er ook veel onrust is bij Wedeka, het SW-bedrijf in Groningen?2

  Ik heb dat bericht gelezen. Ik wil daarbij aantekenen dat één van mijn ambtsvoorgangers (mevrouw Klijnsma) na een onderzoek door een onafhankelijke commissie middelen beschikbaar heeft gesteld voor de oprichting van één uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet in Oost-Groningen, vastgelegd in het «Akkoord van Westerlee». In een aantal Oost-Groninger gemeenten is dat succesvol geweest met de inrichting van Afeer. Afeer is het werkbedrijf dat voor de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde de Participatiewet uitvoert en waarin Synergon is opgegaan. In Stadskanaal en omgeving is er destijds door de gemeenten voor gekozen om verder te gaan met Wedeka.

 • Vraag 4
  Klopt het dat in het hele land SW-bedrijven te kampen hebben met financiële problemen? Kunt u aangeven welke dit zijn?
 • Vraag 5
  Herkent u de grote zorgen die er zijn over het voortbestaan van deze Sociale Werkvoorzieningen en dat dit buitengewoon pijnlijk is voor de (kwetsbare) mensen die hier werkzaam zijn?
 • Vraag 6
  Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat deze noodlijdende SW-bedrijven omvallen en (kwetsbare) mensen hun baan verliezen?
 • Vraag 7
  Bent u het eens met de oproep aan gemeentes om ingrijpende beslissingen over SW-bedrijven op te schorten, aangezien er in Den Haag volop wordt gediscussieerd over de toekomst van de SW?
 • Vraag 8
  Deelt u de mening dat een revitalisering van de SW broodnodig is, teneinde een nodeloze kapitaalvernietiging te voorkomen?3

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z18409
Volledige titel: Tekorten bij sociale werkvoorzieningen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20202021-605
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Jasper van Dijk en Peters over tekorten bij sociale werkvoorzieningen