Kamervraag 2020Z17817

Het bericht ‘Archief deltapionier verkwanseld’

Ingediend 2 oktober 2020
Indiener Rutger Schonis (D66)
Onderwerpen cultuur en recreatie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z17817.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Archief deltapionier verkwanseld»?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat het grootste deel van de rapporten uit de kast van deltapionier Johan van Veen over de totstandkoming van de Deltawerken niet meer terug te vinden is?
 • Vraag 3
  Indien dit klopt, kunt u verklaren waarom volgens u deze rapporten zoek zijn geraakt? Kunt u reflecteren op het commentaar uit het artikel dat de oorzaak lag in ««ambtelijke willekeur en desinteresse»»?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het behoud van deze rapporten uit de kast van de heer Van Veen juist van groot belang is voor zowel de geschiedenis als de traditionele waterbouwkundige kennis van Nederland? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat het schandalig is dat deze rapporten mogelijk door ambtelijke desinteresse verloren zijn gegaan?
 • Vraag 5
  Bent u bereid verder onderzoek te laten verrichten naar de huidige locatie van deze rapporten? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Indien deze inderdaad definitief zijn kwijtgeraakt, bent u bereid de betrokken partijen aan te spreken op hun nalatigheid in de bewaring van deze belangrijke documenten?
 • Vraag 7
  Bent u bereid deze rapporten, als zij gevonden zijn, digitaal beschikbaar te laten stellen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 8
  Kunt u deze vragen elk afzonderlijk beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z17817
Volledige titel: Het bericht ‘Archief deltapionier verkwanseld’