Kamervraag 2020Z16618

Het bericht ‘Protest kost bouwers handenvol geld: Bezwaar maken voor financieel gewin gaat over rug woningzoekenden’

Ingediend 18 september 2020
Indiener Julius Terpstra (CDA)
Onderwerpen bezwaar en klachten bouwen en verbouwen huisvesting recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z16618.html
 • Vraag 1
  Kent u de berichten «Protest kost bouwers handenvol geld: Bezwaar maken voor financieel gewin gaat over rug woningzoekenden» en «Hoe bewoners van het Wijnhaveneiland zich voor veel geld laten afkopen door projectontwikkelaars»? 1 2
 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op het verdienmodel van bewoners die geld opstrijken door middel van bezwaarschriften?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat bezwaar maken, puur op basis van financieel gewin, beneden alle peil is zeker gezien de huidige woningnood? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Bent u het ermee eens dat financiële motieven om een bezwaarprocedure in te stellen een oneigenlijke manier is van bezwaar maken? Zo ja, is het mogelijk om juridische stappen te nemen richting deze bewoners?
 • Vraag 5
  Heeft u aanwijzingen dat deze problematiek zich ook in andere wijken in Nederland voordoet? Zo ja, waar en in welke omvang? Zo nee, bent u bereid daar een onderzoek naar te starten?
 • Vraag 6
  Wilt u, samen met de VNG, een oplossing zoeken voor de problematiek rondom bezwaarschriften en riante financiële deals?
 • Vraag 7
  Bent u bereid in overleg te treden met vertegenwoordigers van projectontwikkelaars om ze ervan te overtuigen geen geheime schikking te treffen en deze perverse prikkel een halt toe te roepen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet? Wilt u de resultaten van dat overleg met de Kamer delen?
 • Vraag 8
  Wat ziet u in de oplossingsrichting om de lange duur van de procedures, inclusief hoger beroep, te versnellen? Wat ziet u in de oplossingsrichting om de zwijgplicht van deze geheime schikking tussen bewoners en projectontwikkelaars aan te pakken?
 • Vraag 9
  Wilt u bovenstaande vragen één voor één beantwoorden?
 • Mededeling - 9 oktober 2020

  Door het lid Terpstra (CDA) zijn Kamervragen gesteld (ingezonden op 18 september 2020, met kenmerk 2020Z16618). Hierbij deel ik u mede dat de vragen niet binnen de termijn van drie weken kunnen worden beantwoord. Voor de beantwoording van de vragen is meer tijd nodig in verband met het verkrijgen van informatie en afstemming. Uw Kamer ontvangt de antwoorden zo spoedig mogelijk.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z16618
Volledige titel: Het bericht ‘Protest kost bouwers handenvol geld: Bezwaar maken voor financieel gewin gaat over rug woningzoekenden’