Kamervraag 2020Z16047

Het bericht 'Rutgers: 1 op 3 basisscholen geeft geen les over homoseksualiteit'

Ingediend 10 september 2020
Indieners Peter Kwint (SP), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen basisonderwijs burgerlijk recht onderwijs en wetenschap recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z16047.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Rutgers: 1 op 3 basisscholen geeft geen les over homoseksualiteit»?1
 • Vraag 2
  Wat vindt u er van dat een derde van de basisscholen nog geen les geeft over seksuele diversiteit, ondanks dat dit onderdeel is van de kerndoelen?
 • Vraag 3
  Welke acties kan en wilt u ondernemen om dit te verbeteren?
 • Vraag 4
  Wat vindt u er van dat slechts 40% van de scholen gebruik maakt van een erkende lesmethode waar het gaat om relationele en seksuele vorming?
 • Vraag 5
  Wat gaat u doen om te bevorderen dat basisscholen een erkende lesmethode gaan gebruiken?
 • Vraag 6
  Kunt u aangeven wat de stand van zaken is omtrent het geven van lessen over LHBTI-acceptatie op het mbo?
 • Vraag 7
  Kunt u aangeven wat de stand van zaken is omtrent het geven van lessen over LHBTI-acceptatie op het voortgezet onderwijs?
 • Vraag 8
  Klopt het dat aandacht voor seksuele diversiteit nog niet geborgd is bij de universitaire docentenopleiding (voor docenten middelbare scholen)? Zo nee, waarom niet? Wilt u zich er dan voor inspannen om dit alsnog te regelen?
 • Vraag 9
  Heeft u een verklaring voor het verschil tussen de uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs en de peiling van Rutgers, waar het betreft het percentage scholen dat aan voorlichting doet (respectievelijk 86% en 65%)? Bent u bereid vervolgonderzoek te doen.

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z16047
Volledige titel: Het bericht 'Rutgers: 1 op 3 basisscholen geeft geen les over homoseksualiteit'