Kamervraag 2020Z15111

Een constructie waarbij kopers van elektrische auto’s subsidies ontvangen van zowel de Duitse als de Nederlandse overheid

Ingediend 27 augustus 2020
Indieners Eppo Bruins (CU), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen economie organisatie en beleid verkeer weg
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z15111.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de website https://www.ecarbyducar.nl/ecarimport/buitenlands-kenteken?
 • Vraag 2
  Bent u bekend met de constructie waarmee elektrisch rijden fiscaal nog goedkoper kan worden gemaakt door eerst zes maanden op Duits kenteken te rijden, de subsidie van de Duitse overheid te ontvangen, dan over te stappen op een Nederlands kenteken en dan de subsidie van de Nederlandse overheid te ontvangen?
 • Vraag 3
  Klopt het dat dit een legale constructie is?
 • Vraag 4
  Klopt het dat, zoals op de website wordt beweerd, met deze constructie 6.000 euro wordt bespaard op de aanschaf van de Peugeot e-2008?
 • Vraag 5
  Is het toegestaan dat de auto zes maanden en één dag rijdt op Duits kenteken, terwijl de werkelijke eigenaar vanaf dag één in Nederland woont en werkzaam is en dus willens en wetens zowel de Duitse als de Nederlandse overheid een poot uitdraait?
 • Vraag 6
  Vindt u deze constructie wenselijk? Zo ja, waarom? Zo nee, wat gaat u eraan doen?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z15111
Volledige titel: Een constructie waarbij kopers van elektrische auto’s subsidies ontvangen van zowel de Duitse als de Nederlandse overheid