Kamervraag 2020Z14420

Het bericht ‘Vrijdaggebed van de krappe moskee naar een ruim bemeten voetbalveld’

Ingediend 30 juli 2020
Beantwoord 18 augustus 2020 (na 19 dagen)
Indieners Geert Wilders (PVV), Machiel de Graaf (PVV)
Beantwoord door Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid, viceminister-president ) (D66)
Onderwerpen cultuur en recreatie gezondheidsrisico's religie zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14420.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-3795.html
1. Het Financieele Dagblad, 29 juli 2020 «Vrijdaggebed van de krappe moskee naar een ruim bemeten voetbalveld»
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Vrijdaggebed van de krappe moskee naar een ruim bemeten voetbalveld»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat, ongeacht de situatie die is gecreëerd rond het coronavirus, openbare islamitische manifestaties niet in ons land thuishoren? Zo nee, waarom niet?

  De grondrechten gelijkheid, vrijheid van spreken en vrijheid van godsdienst, gelden voor iedereen in Nederland. Deze grondrechten zijn een essentieel element van de Nederlandse democratische rechtsstaat. Voor alle soorten religieuze samenkomsten gelden dan ook dezelfde regels in Nederland, er wordt geen onderscheid gemaakt naar religieuze overtuiging.

 • Vraag 3
  Bent u bereid om vandaag nog aan alle gemeenten duidelijk te maken dat openbare islamitische manifestaties onder geen beding doorgang mogen hebben? Zo nee, waarom niet?

  Nee, zie antwoord op vraag 2.

 • Vraag 4
  Wanneer sluit u eindelijk eens alle moskeeën?

  Het oprichten van een moskee valt onder de godsdienstvrijheid, vrijheid van vereniging en vrijheid van meningsuiting. Dit zijn belangrijke grondrechten in onze samenleving waar het kabinet pal voor staat. Ter bescherming van deze
  belangrijke verworven vrijheden zal de overheid nooit overgaan tot het sluiten van alle moskeeën in Nederland.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z14420
Volledige titel: Het bericht ‘Vrijdaggebed van de krappe moskee naar een ruim bemeten voetbalveld’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-3795
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Wilders over het bericht ‘Vrijdaggebed van de krappe moskee naar een ruim bemeten voetbalveld’