Kamervraag 2020Z14420

Het bericht ‘Vrijdaggebed van de krappe moskee naar een ruim bemeten voetbalveld’

Ingediend 30 juli 2020
Indieners Machiel de Graaf (PVV), Geert Wilders (PVV)
Onderwerpen cultuur en recreatie gezondheidsrisico's religie zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14420.html
1. Het Financieele Dagblad, 29 juli 2020 «Vrijdaggebed van de krappe moskee naar een ruim bemeten voetbalveld»
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Vrijdaggebed van de krappe moskee naar een ruim bemeten voetbalveld»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat, ongeacht de situatie die is gecreëerd rond het coronavirus, openbare islamitische manifestaties niet in ons land thuishoren? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 3
  Bent u bereid om vandaag nog aan alle gemeenten duidelijk te maken dat openbare islamitische manifestaties onder geen beding doorgang mogen hebben? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 4
  Wanneer sluit u eindelijk eens alle moskeeën?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z14420
Volledige titel: Het bericht ‘Vrijdaggebed van de krappe moskee naar een ruim bemeten voetbalveld’