Kamervraag 2020Z14400

Een massale vechtpartij in AZC Budel

Ingediend 29 juli 2020
Beantwoord 25 augustus 2020 (na 27 dagen)
Indieners Gidi Markuszower (PVV), Geert Wilders (PVV), Emiel van Dijk (PVV)
Beantwoord door Ferdinand Grapperhaus (minister justitie en veiligheid) (CDA), Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen migratie en integratie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z14400.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-3859.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Grote vechtpartij in AZC Budel, vier gewonden en een arrestatie»1?

  Ja.

 • Vraag 2
  Waarom is er maar 1 asielzoeker opgepakt terwijl er 100 asielzoekers bij de vechtpartij betrokken zijn geweest?

  Op dinsdagochtend 28 juli 2020 heeft op COA-locatie Budel een geweldsincident plaatsgevonden. Ten tijde van het incident waren er volgens het COA circa 15 personen direct of indirect betrokken bij het incident. Gedurende het lopende strafrechtelijke onderzoek kan ik geen verdere mededelingen doen over de uitkomst van dit onderzoek.

 • Vraag 3
  Gaat u ervoor zorgen dat alle relschoppers achter slot en grendel worden gezet en vervolgens na het uitzitten van hun straf Nederland worden uitgezet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Bent u bereid naar aanleiding van de zoveelste geweldsuitbarsting het Asielzoekerscentrum (AZC) Budel en alle overige AZC’s per direct te sluiten? Zo nee, waarom niet?

  Nee. Vanzelfsprekend is elke vorm van geweld op COA-locaties onacceptabel. Naast eventuele strafrechtelijke sancties kunnen aan bewoners die betrokken zijn bij dergelijke incidenten ook door het COA maatregelen worden opgelegd in het kader van de regeling onthouding verstrekkingen (ROV), bijvoorbeeld plaatsing op een time-out plek of de handhavings- en toezichtslocatie (HTL). Zoals eerder aangegeven2 is het kabinet van mening dat het categorisch sluiten van de Nederlandse grenzen geen realistische, laat staan een structureel wenselijke oplossing is voor het complexe migratievraagstuk.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het afgelopen moet zijn met het spelen met de veiligheid van de Nederlanders die deze ellende in hun buurten opgelegd krijgen en dat we daarom zo snel mogelijk een volledige asielstop moeten afkondigen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Mededeling - 19 augustus 2020

  Hierbij deel ik u mede namens de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid dat de schriftelijke vragen van de leden Emiel van Dijk, Markuszower en Wilders (allen PVV), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over een massale vechtpartij in AZC Budel. (ingezonden 29 juli 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z14400
Volledige titel: Een massale vechtpartij in AZC Budel
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-3859
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Emiel van Dijk, Markuszower en Wilders over een massale vechtpartij in AZC Budel