Kamervraag 2020Z13585

De malafide puppyhandel vanuit Hongarije naar Nederland

Ingediend 6 juli 2020
Indiener Frank Wassenberg (PvdD)
Onderwerpen dieren landbouw
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z13585.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Aangifte tegen grote puppyhandelaar: Dieren komen ziek, ondervoed en getraumatiseerd aan»?1
 • Vraag 2
  Wat vindt u ervan dat er jaarlijks zeker 80.000 onjuist of niet-geregistreerde, te jonge, zieke, getraumatiseerde of niet-ingeënte puppy’s de Nederlandse grens over worden gesmokkeld, vooral vanuit Oost-Europa, met name Hongarije?
 • Vraag 3
  Kunt u aangeven tegen hoeveel illegale hondenhandelaren en/of broodfokkers de afgelopen vijf jaar proces-verbaal is opgemaakt, tot hoeveel veroordelingen dit heeft geleid en wat de strafmaat was bij deze veroordelingen?
 • Vraag 4
  Bent u bereid om de strafmaat voor het illegaal handelen in huisdieren en voor het vervalsen van gegevens op huisdierpaspoorten te verhogen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Bent u bereid betere controle en handhaving aan de grens te waarborgen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 6
  Bent u bereid om binnen de EU te pleiten voor standaard en eenduidige registratie voor alle honden, waar streng op wordt toegezien door overheidsinstanties? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 7
  Wist u dat broodfokkers niet zelden onderdeel zijn van criminele netwerken, en dat schattingen erop wijzen dat er jaarlijks in de EU honderden miljoenen worden verdiend aan de illegale hondenhandel?
 • Vraag 8
  Wat doet u om deze criminele netwerken bloot te leggen en hun financiële stromen te doorsnijden?
 • Vraag 9
  Welke concrete stappen onderneemt u om te voorkomen dat mensen een hond afkomstig van een broodfokker kopen?
 • Vraag 10
  Hebben de inspanningen van dit kabinet om de hondenhandel aan te pakken naar uw inzicht voldoende geholpen? Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, wat gaat u hieraan doen?
 • Vraag 11
  Hoe is het mogelijk dat het wetsvoorstel voor een houdverbod als zelfstandige strafmaatregel, waarmee illegale hondenhandelaren en broodfokkers kunnen worden aangepakt, nog altijd op zich laat wachten?
 • Mededeling - 15 juli 2020

  Op 6 juli 2020 heeft het lid Wassenberg (PvdD) vragen gesteld over de malafide puppyhandel vanuit Hongarije naar Nederland. Vanwege de nodige afstemming met betrokken partijen over de beantwoording kunnen de vragen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken beantwoord worden. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z13585
Volledige titel: De malafide puppyhandel vanuit Hongarije naar Nederland