Kamervraag 2020Z13583

9000 dossiers die onterecht vernietigd zijn

Ingediend 6 juli 2020
Indiener Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen belasting financiën
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z13583.html
 • Vraag 1
  Herinnert u zich dat uw ambtsvoorganger op 29 november 2019 een lijst naar de Kamer stuurde met alle beroepszaken kinderopvangtoeslag met vermelding van de uitkomst van die zaken?1?
 • Vraag 2
  Herinnert u zich dat u de Kamer een zeer lange lijst ontving van alle 15085 beroepszaken in de kinderopvangtoeslag?
 • Vraag 3
  Herinnert u zich dat maar liefst 4468 zaken ingetrokken waren, waarbij in de toelichting stond: «Intrekken van beroep door betrokkene kan ook het gevolg zijn van het (gedeeltelijk) toekennen van het eerder afgewezen bezwaar»?
 • Vraag 4
  Snapt u dat er argwaan is en was omdat zoveel zaken ingetrokken waren en dat het er dus alle schijn van heeft dat de Belastingdienst zeer regelmatig een eerder afgewezen bezwaar vlak voor een zitting alsnog toekende om jurisprudentie ten nadele van de Belastingdienst te voorkomen?
 • Vraag 5
  Klopt het dat op 29 november 2019 de dossiers dus nog niet vernietigd waren?
 • Vraag 6
  Kunt u de ondertekende processen-verbaal van de vernietiging van de beroepszaken tussen 2009 en 2012 aan de Kamer doen toekomen?
 • Vraag 7
  Bent u bereid onderzoek te (laten) doen naar de illegale vernietiging van deze processen-verbaal?
 • Vraag 8
  Kunt u deze vragen een voor een en binnen drie weken beantwoorden?
 • Mededeling - 22 juli 2020

  De vragen van het lid Omtzigt (CDA) over 9000 dossiers die onterecht vernietigd zijn (ingezonden 6 juli 2020) en van de leden Alkaya en Leijten (SP) over de Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag en de verdwenen dossiers (ingezonden 6 juli) kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn beantwoord worden. Er is meer tijd nodig voor het verzamelen van informatie en afstemming. Ik streef ernaar om de antwoorden voor het einde van het zomerreces naar uw Kamer te sturen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z13583
Volledige titel: 9000 dossiers die onterecht vernietigd zijn