Kamervraag 2020Z11710

Nieuwe miljoenenfraude bij Vestia

Ingediend 22 juni 2020
Indiener Henk Nijboer (PvdA)
Onderwerpen criminaliteit huisvesting huren en verhuren openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z11710.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Weer miljoenenfraude bij Vestia»?1
 • Vraag 2
  Deelt u de opvatting dat fraude en corruptie onaanvaardbaar is?
 • Vraag 3
  Hoe heeft de fraude kunnen plaatsvinden?
 • Vraag 4
  Op welke punten moeten het toezicht, de bestuursstructuur en de cultuur bij Vestia worden verbeterd om fraude in de toekomst te voorkomen?
 • Mededeling - 1 juli 2020

  Hierbij deel ik u mede dat de aan mij gestelde vragen van het lid Koerhuis (VVD) over «Weer miljoenenfraude bij Vestia» (ingezonden 19 juni 2020 met kenmerk 2020Z11583) en de aan mij gestelde vragen van het lid Nijboer (PvdA) over «Nieuwe miljoenenfraude bij Vestia» (ingezonden op 22 juni met kenmerk 2020Z11710) niet binnen de termijn van drie weken kunnen worden beantwoord. Voor de beantwoording van de vragen is meer tijd nodig. Reden is dat informatie bij de FIOD, het OM en de corporatie moet worden opgevraagd. Uw Kamer ontvangt de antwoorden zo spoedig mogelijk.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z11710
Volledige titel: Nieuwe miljoenenfraude bij Vestia