Kamervraag 2020Z08309

De uitvoering van de aangenomen motie inzake de verruiming van de verliesverrekening van de Vpb.

Ingediend 11 mei 2020
Indiener Wybren van Haga (Lid-Haga)
Onderwerpen belasting financiën
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z08309.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de aangenomen motie Van Haga/Baudet inzake de verruiming van de verliesverrekening van de Vpb en dan specifiek de verruiming van de carry back en carry forward11?
 • Vraag 2
  Kunt u aangeven op welke wijze en binnen welke termijn u uitvoering zult gaan geven aan deze motie?
 • Vraag 3
  Kunt u aangeven of en zo ja, wanneer u deze motie zult verwerken in wetgeving?
 • Vraag 4
  Kunt u aangeven welk belastingjaar het eerste jaar zal zijn waarvoor de verruiming van de carry back en de carry forward zal gelden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z08309
Volledige titel: De uitvoering van de aangenomen motie inzake de verruiming van de verliesverrekening van de Vpb.