70,7 %
29,3 %

D66

Van Haga

DENK

GL

CU

FvD

PVV

PvdD

SGP

vKA

CDA

PvdA

SP

VVD

50PLUS


Nr. 25 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HAGA EN BAUDET

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de huidige verliesverrekening van de Vpb voorziet in één jaar terug (carry back) en zes jaar voorwaarts (carry forward);

overwegende dat een verruiming van deze regeling een beproefde methode is die tijdens de crisis van 2008 succesvol is gebleken;

verzoekt de regering, te onderzoeken of een verruiming van de huidige verliesverrekening kan bijdragen aan het verbeteren van de liquiditeitspositie van het Nederlandse bedrijfsleven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga

Baudet