Kamervraag 2020Z07651

Het bericht ‘Specialisten: nog te vroeg voor bezoek aan verpleeghuizen’

Ingediend 29 april 2020
Beantwoord 7 mei 2020 (na 8 dagen)
Indiener John Kerstens (PvdA)
Beantwoord door Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen gezondheidsrisico's ouderen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z07651.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-2676.html
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Specialisten: nog te vroeg voor bezoek aan verpleeghuizen»?1
 • Vraag 2
  Mag uit dat bericht de conclusie worden getrokken dat u alvorens aan te kondigen dat u vanaf 11 mei (bij wijze van proef) weer bezoek in verpleeghuizen wilt toestaan, daarover geen overleg heeft gevoerd met Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, die veelal in verpleeghuizen werkzaam zijn en als geen ander zicht hebben op de situatie aldaar?
 • Vraag 3
  Bent u bereid Verenso alsnog te betrekken bij de aanloop naar en de besluitvorming over het eventueel opheffen van het nu in verpleeghuizen geldende (bijna volledige) bezoekverbod?
 • Vraag 4
  Klopt het dat het aantal sterfgevallen als gevolg van besmetting met het coronavirus in verpleeghuizen op dit moment nog steeds toeneemt?
 • Vraag 5
  Staat voor u de eerder genoemde datum van 11 mei vast? Hoe lang is de voorziene doorlooptijd van bedoelde proef en/of proeven?
 • Vraag 6
  Zou u de randvoorwaarden willen benoemen die voor u cruciaal zijn als het gaat om het weer toelaten van bezoek in verpleeghuizen, onder meer als het gaat om de tendens in besmettings- en overlijdenscijfers als ook de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen en testen voor zorgverleners en bezoekers?
 • Vraag 7
  Bent u, zoals Verenso bepleit, voornemens met landelijke kaders voor het op termijn verruimen van de bezoekregels te komen?
 • Vraag 8
  Bent u bereid tot een eveneens door Verenso bepleit gezamenlijk plan, «waarin zorgkoepels, professionals, patiëntenorganisaties en de wetenschap samen tot een goed doordacht voorstel komen»?
 • Vraag 9
  Wilt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z07651
Volledige titel: Het bericht ‘Specialisten: nog te vroeg voor bezoek aan verpleeghuizen’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-2676
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Kerstens over het bericht 'Specialisten: nog te vroeg voor bezoek aan verpleeghuizen'