Kamervraag 2020Z07032

Zelftesten voor corona

Ingediend 20 april 2020
Beantwoord 7 mei 2020 (na 17 dagen)
Indieners Maarten Hijink (SP), Lilian Marijnissen (SP)
Beantwoord door Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen geneesmiddelen en medische hulpmiddelen gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z07032.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-2675.html
1. Kassa, 18 april 2020 «Coronatesten voor consumenten illegaal en onvoldoende wetenschappelijk bewezen».
2. IGJ, 16 maart 2020, «Waarschuwing over zelftesten voor coronavirus» (…
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op de uitzending van Kassa over corona-zelftesten?1
 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat mensen gebruik kunnen maken van zelftesten zonder CE-markering? Zo ja, wat doet u om dit te voorkomen?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat mensen gebruik kunnen maken van zelftesten die in China niet eens zijn goedgekeurd? Zo ja, wat doet u om dit te voorkomen?
 • Vraag 4
  Heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voldoende zicht op hoe groot het probleem is met malafide aanbieders, zowel binnen Nederland alsook met testen die bijvoorbeeld vanuit China worden besteld? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat zelftesten schijnveiligheid bieden, aangezien ze enkel antistoffen detecteren en dus hooguit aantonen of iemand in aanraking is geweest met het virus, en het niet duidelijk is of de persoon op dat moment nog besmettelijk is of het virus bij zich draagt? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 6
  Zijn er voor zover u weet betrouwbare zelftesten in de maak? Zo ja, kunt u toelichten hoe u het gebruik van deze testen voor zich zou zien?
 • Vraag 7
  Deelt u de mening dat zelfs als zelftesten betrouwbaar waren, zij niet bijdragen aan het onder controle houden van het virus, aangezien we op die manier geen centraal overzicht hebben van de verspreiding van het virus?
 • Vraag 8
  Wat doet u om mensen actief te waarschuwen voor de problemen met zelftesten, naast waarschuwingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)?2
 • Vraag 9
  Bent u bereid de IGJ actiever onbetrouwbare zelftesten te laten monitoren en malafide aanbieders op te sporen en te bestraffen? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 10
  Welke sancties zijn er reeds voor oplichters die proberen een slaatje te slaan uit de crisis met onbetrouwbare producten, waaronder zelftesten? Bent u bereid deze sancties uit te breiden waar nodig? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 11
  Bent u bereid om met de douane in gesprek te treden om te kijken wat er mogelijk is qua opsporing van pakketjes met onbetrouwbare zelftesten die besteld worden uit het buitenland en die verboden zijn in Nederland? Zo nee, waarom niet?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z07032
Volledige titel: Zelftesten voor corona
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-2675
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Marijnissen en Hijink over zelftesten voor corona