Kamervraag 2020Z06653

Een noodfonds voor mensen werkzaam in de zorg

Ingediend 14 april 2020
Beantwoord 6 mei 2020 (na 22 dagen)
Indieners Lodewijk Asscher (PvdA), John Kerstens (PvdA)
Beantwoord door Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
Onderwerpen organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z06653.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-2715.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de uitzending van Nieuwsuur waarin aandacht was voor een steunfonds, opgezet voor zorgverleners die intensief werken met COVID-19-patiënten?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is er vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport contact geweest met de initiatiefnemers van de Stichting Zorg na Werk In Coronazorg (ZWIC)?

  Ja.

 • Vraag 3
  Vindt u ook dat zorgverleners die in de huidige crisis extra risico’s lopen, een vangnet moet worden geboden?

  Voor het antwoord op de gestelde vragen verwijs ik naar de toezegging die ik heb gedaan in de brief van 15 april jl. inzake COVID-19 Update stand van zaken (Kamerstuk 25 295, nr. 249).

 • Vraag 4
  Bent u het ermee eens dat zo snel mogelijk een steunfonds moet worden gerealiseerd voor (nabestaanden van) een brede groep zorgverleners, die als gevolg van hun werkzaamheden besmet raken met het coronavirus, worden opgenomen op de afdeling intensive care of komen te overlijden? Zo ja, ziet u mogelijkheden om bij het oprichten van een fonds voor zorgmedewerkers, zoals voorgesteld in de aangehouden motie van het lid Asscher, een samenwerking aan te gaan met de initiatiefnemers van ZWIC? Zo ja, hoeveel bent u bereid aan een steunfonds bij te dragen?2

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Vindt u ook dat hierover zo snel mogelijk duidelijkheid moet zijn voor de medewerkers in de zorg die door hun werk extra risico’s lopen?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 6
  Op welke kortst mogelijke termijn is het mogelijk een steunfonds te realiseren?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 7
  Wilt u deze vragen zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor het debat ‪op 16 april beantwoorden?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z06653
Volledige titel: Een noodfonds voor mensen werkzaam in de zorg
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-2715
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Asscher over een noodfonds voor mensen werkzaam in de zorg