Kamervraag 2020Z05776

De website coronaverlies.nl

Ingediend 30 maart 2020
Indieners Hilde Palland (CDA), Erik Ronnes (CDA), Chris van Dam (CDA)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z05776.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de website coronaverlies.nl1 en de diensten die daar door Meldpunt Collectief Onrecht B.V. worden aangeboden?
 • Vraag 2
  Bent u daarnaast bekend met de televisie-uitzending van Radar2, waarin Stichting Meldpunt Collectief Onrecht als misleidend wordt bestempeld om haar pogingen erf- en/of schenkbelasting via de Europese rechter terug te halen, en dat deze diensten tevens worden gepromoot op de website van coronaverlies.nl?
 • Vraag 3
  Kunt u aangeven of de diensten en informatie die worden aangeboden op coronaverlies.nl daadwerkelijk bedoeld zijn om ondernemers te helpen om schade aangericht door de coronacrisis te verminderen, of bent u van mening dat dit niets meer is dan een crimineel die probeert een slaatje uit de coronacrisis te slaan door ondernemers die door de coronacrisis al in zwaar weer verkeren te duperen?
 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat coronaverlies.nl wel erg veel gelijkenissen vertoont met bijvoorbeeld Stichting Loterijverlies dan wel Loterijverlies B.V. (bekend van loterijverlies.nl), waarvan Radar eveneens aantoonde dat een deel van het ingelegde geld in de zakken van de oprichter verdween?3
 • Mededeling - 21 april 2020

  Hierbij deel ik u mede namens de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat dat de schriftelijke vragen van de leden Van Dam, Ronnes en Palland (allen CDA), van uw Kamer aan de Minister voor Rechtsbescherming over de website coronaverlies.nl (ingezonden 30 maart 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z05776
Volledige titel: De website coronaverlies.nl