Kamervraag 2020Z05776

De website coronaverlies.nl

Ingediend 30 maart 2020
Beantwoord 2 juni 2020 (na 64 dagen)
Indieners Chris van Dam (CDA), Erik Ronnes (CDA), Hilde Palland (CDA)
Beantwoord door Sander Dekker (minister zonder portefeuille justitie en veiligheid) (VVD), Wopke Hoekstra (minister financiën) (CDA), Mona Keijzer (staatssecretaris economische zaken) (CDA)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z05776.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-2985.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de website coronaverlies.nl1 en de diensten die daar door Meldpunt Collectief Onrecht B.V. worden aangeboden?

  Ja, overigens heb ik gezien dat de website coronaverlies.nl inmiddels offline is gehaald.

 • Vraag 2
  Bent u daarnaast bekend met de televisie-uitzending van Radar2, waarin Stichting Meldpunt Collectief Onrecht als misleidend wordt bestempeld om haar pogingen erf- en/of schenkbelasting via de Europese rechter terug te halen, en dat deze diensten tevens worden gepromoot op de website van coronaverlies.nl?

  Ja.

 • Vraag 3
  Kunt u aangeven of de diensten en informatie die worden aangeboden op coronaverlies.nl daadwerkelijk bedoeld zijn om ondernemers te helpen om schade aangericht door de coronacrisis te verminderen, of bent u van mening dat dit niets meer is dan een crimineel die probeert een slaatje uit de coronacrisis te slaan door ondernemers die door de coronacrisis al in zwaar weer verkeren te duperen?

  Het is niet aan het kabinet om te beoordelen of diensten die worden aangeboden op websites als coronaverlies.nl legitiem zijn. Indien ondernemers van mening zijn dat zij zijn opgelicht, kunnen zij hiervan aangifte doen. Het is vervolgens aan het Openbaar Ministerie om te beoordelen of er sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit en of er een strafrechtelijk onderzoek zal plaatsvinden. De strafrechter beoordeelt uiteindelijk of sprake is van enig strafbaar handelen.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat coronaverlies.nl wel erg veel gelijkenissen vertoont met bijvoorbeeld Stichting Loterijverlies dan wel Loterijverlies B.V. (bekend van loterijverlies.nl), waarvan Radar eveneens aantoonde dat een deel van het ingelegde geld in de zakken van de oprichter verdween?3

  Zie antwoord vraag 3.

 • Mededeling - 21 april 2020

  Hierbij deel ik u mede namens de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat dat de schriftelijke vragen van de leden Van Dam, Ronnes en Palland (allen CDA), van uw Kamer aan de Minister voor Rechtsbescherming over de website coronaverlies.nl (ingezonden 30 maart 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z05776
Volledige titel: De website coronaverlies.nl
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-2985
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Dam, Ronnes en Palland over de website coronaverlies