Kamervraag 2020Z05202

Homeopathische behandelingen van Covid-19 en het coronavirus

Ingediend 17 maart 2020
Beantwoord 31 maart 2020 (na 14 dagen)
Indiener Antje Diertens (D66)
Beantwoord door Bruno Bruins (VVD), Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
Onderwerpen gezondheidsrisico's ziekten en behandelingen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2020Z05202.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-2284.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Homeopathisch profylaxe tegen Wuhan Coronavirus»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is bekend hoe Homeopathische Profylaxe (HP) gemaakt wordt?

  Nee, dat is niet bekend.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de claim dat men zich kan beschermen tegen infectieziekten met behulp van homeopathische profylaxe schadelijk en verwerpelijk is?

  Ik deel deze mening. Het is niet toegestaan om onbewezen medische claims te maken voor geneesmiddelen en dus ook niet voor homeopathische producten. Zorgaanbieders mogen dus niet stellen dat de door hen gebruikte producten aantoonbaar werken als dat niet zo is. Ook mogen zij niet suggereren dat de door hen gebruikte producten beter zijn dan andere geneesmiddelen als daar geen bewijs voor is.

 • Vraag 4
  Welke middelen heeft u tot uw beschikking om op te treden tegen particulieren en bedrijven die beweren dat homeopathische middelen helpen in de bestrijding (en voorkoming) van ziektes en infecties zonder een evidente wetenschappelijke basis?

  Ik vind het belangrijk om me uit te spreken tegen dit soort acties.
  Het aanbieden van homeopathische profylaxe is op zich niet verboden, maar alternatieve zorgaanbieders mogen geen onterechte claims doen ten aanzien van de werkzaamheid van hun producten. De IGJ kan onderzoek doen naar aanbieders waar zij meldingen of signalen over ontvangt.

 • Vraag 5
  Welke rol heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hierin?

  Zie antwoord bij vraag 4.

 • Vraag 6
  Bent u ervan op de hoogte dat dergelijke homeopaten niet in het bezit zijn van een Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)-registratie?

  Ik ben ervan op de hoogte dat er homeopatische artsen zijn die in het bezit zijn van de BIG-registratie en ook dat er homeopaten zonder BIG-registratie zijn.

 • Vraag 7
  Bent u in dit specifieke geval bereid op te treden tegen particulieren en bedrijven die beweren dat homeopathische middelen helpen in de bestrijding (en voorkoming) van het coronavirus zonder een evidente wetenschappelijke basis?

  Ik vind de verspreiding van misvattingen over (homeopathische) middelen tegen het coronavirus onwenselijk. Ik heb een en ander onder de aandacht van de IGJ gebracht.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2020Z05202
Volledige titel: Homeopathische behandelingen van Covid-19 en het coronavirus
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20192020-2284
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Diertens over homeopathische behandelingen van Covid-19 en het coronavirus